Tuncay Bilecen

Tekirdağ’da doğdu. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek Lisans tezinde
Balkan Savaşları sonrasında ortaya çıkan göç hareketlerinin Osmanlı iç siyasetine yansımalarını inceledi. Doktorasını Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde Birikim dergisi üzerine yazdığı tezle tamamladı. 2003-2015 yılları arasında düzenli olarak Özgür Kocaeli gazetesinde röportajları ve yazıları yayınlandı.Kocaeli
Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) üyesidir. Çeşitli gazete, dergi ve kitaplarda yazı ve makaleleri yayınlanmaktadır. Kocaeli Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. İletişim’den, İbrahim Dizman’la birlikte derlediği Aşrı Memleket - Trakya’nın Renkli Dünyası adlı kitabı 2017’de yayımlandı.