Atletik Politika
Spor ve İdeoloji

Spor merceğinden bir uygarlık tarihi dökümü yaparcasına ve bir spor müsabakası anlatmanın heyecanıyla yazılmış bir kitap.

“Bugün, iki onbaşı ve 23 er esir aldık. Mahkûmlardan birine sordum: ‘Neden Avustralya’dan buraya geldin?’ Cevap verdi: Spor!” Osmanlı subayı Cemil Conk’un hatıratından alınan bu cümleler, Avustralya’nın ulusal kimliği nin inşasında spor ve savaşın nasıl iç içe geçtiği ni ortaya koyan bir diyalog. Selim Rumi Civralı, kitabında genel olarak sporla savaşın nasıl iç içe geçtiğini inceliyor. Asıl önemlisi, ulusal kimlik inşalarında, tarihîden gündeliğe millî efsanelerde, sporun ne kadar canlı, güçlü bir sembolizm kaynağı olduğunu gösteriyor. Ve bunu bir olimpiyat açılışı kadar rengârenk bir tablo çizerek yapıyor.

Eski Türk topluluklarında şamanların “oyun kurucu” rollerinden, din ve spor cezbesini birleştiren dans ritüellerine, pehlivan tekkelerine… Birinci Dünya Savaşı’na eşlik eden sporcu seferberliğine… Erken Cumhuriyet’te kadınların yeni bir iffet anlayışıyla spora katılmalarına… Türkiye’de sporun seyrinde Balkaniad (Balkan oyunları) tasarısından Naim Süleymanoğlu’nun ilticasına, Balkan tecrübesi…

Spor merceğinden bir uygarlık tarihi dökümü yaparcasına ve bir spor müsabakası anlatmanın heyecanıyla yazılmış bir kitap.

Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans derecesi aldı. 2019’da “Uluslararası İlişkilerde Bir Mücadele Alanı Olarak Spor: 1980 Moskova Olimpiyatları Boykotu” adlı tezini tamamladı. Siyaset bilimi, savaş teorisi ve spor sosyolojisi/antropolojisi üzerine araştırmalar yürütmektedir. Birikim dergisinde yazıları yayımlanmıştır.

Kitabın Adı Atletik Politika
Alt Başlık Spor ve İdeoloji
ISBN 9789750530104
Yayın No İletişim - 2952
Dizi Araştırma-İnceleme - 479
Alan Antropoloji
Sayfa 216 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 30,00 TL
Baskı 1. baskı - Aralık 2020
Yazar Selim Rumi Civralı
Editör Tanıl Bora
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Baskı Sena Ofset
Cilt Güven Mücellit