Ulaş Sunata

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde İstatistik lisansı ve Sosyoloji yüksek lisansını tamamladı. Sosyoloji alanında doktora yeterliliğini aldıktan sonra Almanya’nın Göç Araştırmaları ve Kültürlerarası Çalışmalar Enstitüsü’nden (IMIS) davet aldı. DAAD ve Hans-Böckler Vakfı burslarını kazanarak sosyoloji doktora çalışmasını Osnabrück Üniversitesi’nde tamamladı. Halen Bahçeşehir Üniversitesi’nde sosyoloji profesörüdür. 2014 yılında göçün ve kentin sürekli artan önemini değerlendirerek, disiplinlerarasılığı ve takım çalışmasını daha güçlendirmek adına Bahçeşehir Üniversitesi Göç ve Kent Çalışmaları Merkezi’ni (BAUMUS) kurdu. “Türkiye’deki Diasporalar” başlıklı kapsamlı bir proje yürüttü. Son yıllarda Çerkes diasporası, Suriyeli mülteciler ve Balkan göçmenleri konularında araştırmalar yaptı. “Pandemi Sonrası Göçmenlik Deneyimleri, Ev-İş Dinamikleri ve Hane İçi İlişkiler: Göçmen Ev İşçileri Örneği” isimli TÜBİTAK projesini ve “Migration, Diversity & Governance” başlıklı AB projesini yürütüyor.