Türkiye'de Balkanlar

Bu çok yönlü derlemede, Türkiye’deki Balkan etkisi ve varlığı enine boyuna ele alınıyor: “Muhacir” sözcüğüyle neredeyse özdeşleşmiş Balkan muhacirleri ve göç politikası... Bu uzun göç tarihinin hafızadaki izleri ve nostaljisi... Kadınların evlilik tecrübesiyle kesişen, çocukları yalnızlığa iten kendine mahsus göç hikayeleri... Ticari ilişkiler... Türkiye’deki Balkanlı dernekleri... Rumelili-Anadolulu gerilimi... Türkiye’nin Balkanlar politikası... Müzik... Gastronomi... Balkan coğrafyası ve halklarıyla ilgili geniş bilgi içeren bir kaynağa kitaptaki karekodla erişme imkânı veren Türkiye’de Balkanlar, bize Türkiye’nin başka bir çehresini gösteriyor, Türkiye’yi anlamanın başka bir anahtarını veriyor.

“Balkanlar’ın... Türkiye toplumunun sosyo-kültürel ve siyasi yapısı açısından kendi coğrafyasından sonra belki de en kritik öneme sahip bölge olduğu açıktır. Balkanlar tarih boyu en çok beşerî, sosyal, kültürel irtibat içinde olunan coğrafyadır. Yoğun göç dalgalarıyla bir asırdan uzun zamana yayılmış insan hareketlilikleri bu ilişkinin temelini oluşturur.”

Bu çok yönlü derlemede, Türkiye’deki Balkan etkisi ve varlığı enine boyuna ele alınıyor: “Muhacir” sözcüğüyle neredeyse özdeşleşmiş Balkan muhacirleri ve göç politikası... Bu uzun göç tarihinin hafızadaki izleri ve nostaljisi... Kadınların evlilik tecrübesiyle kesişen, çocukları yalnızlığa iten kendine mahsus göç hikayeleri... Ticari ilişkiler... Türkiye’deki Balkanlı dernekleri... Rumelili-Anadolulu gerilimi... Türkiye’nin Balkanlar politikası... Müzik... Gastronomi... Balkan coğrafyası ve halklarıyla ilgili geniş bilgi içeren bir kaynağa kitaptaki karekodla erişme imkânı veren Türkiye’de Balkanlar, bize Türkiye’nin başka bir çehresini gösteriyor, Türkiye’yi anlamanın başka bir anahtarını veriyor.

Ulaş Sunata’nın hazırladığı derlemede ayrıca Selda Adiloğlu, Sinem Arslan, Nurcan Özgür Baklacıoğlu, Dimitar Bechev, Tanıl Bora, Ahmet Ceylan, Dionysis Goularas, Gökçe Bayındır Goularas, Özlem Hocaoğlu, Leman İncedere, Ayşe Parla, Bayram Şen, Feryal Tansuğ ve Ersin Uğurkan’ın katkıları yer aldı.

Kitapta yer alan bölümler
Önsöz Ulaş Sunata
Balkanlar’dan Geliyoruz! Ulaş Sunata
Hafıza ve Göç: Nüfus Mübadelesinde Türklerin Yaşadıkları Feryal Tansuğ
Sınırın Ötesinde Hatırlamak: Bulgaristan’dan Gelen Türk Göçmenler Arasında Nostalji Ayşe Parla
Klasik Balkan Göçlerine Eleştirel Bir Bakış: Kadının Evliliğe Göçü Selda Adiloğlu
Entegrasyonun Göçmencesi Alışmak, Çocukçası Yalnızlık: Bulgaristan’dan Türkiye’ye Kayıtdışı Çocuk Göçleri (1995-2000) Özlem Hocaoğlu, Nurcan Özgür Baklacıoğlu
Balkanlar’da Gastronomi: Ortak Miras mı? Ayrışma mı? Ersin Uğurkan
Rebetiko ya da Bir Göç Hafızası Gökçe Bayındır Goularas, Dionysis Goularas
Bulgaristan’dan Türkiye’ye İnsan Hareketliliğinde Yeni Aşama: Sınır, Turizm ve Ticaret Bağlamında Edirne Örneği Ahmet Ceylan, Leman İncedere
Balkan ve Rumeli Türkleri Dernekleri: “Evden Uzakta Evde” Sinem Arslan
Saklı Bir Ayrışma Ekseni: Rumelililer-Anadolulular “Suyun Öte Tarafı”ndan Gelen... Tanıl Bora, Bayram Şen
Türkiye’nin Balkanlar Politikası: Erdoğan Döneminde Süreklilik ve Değişim Dimitar Bechev

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde İstatistik lisansı ve Sosyoloji yüksek lisansını tamamladı. Sosyoloji alanında doktora yeterliliğini aldıktan sonra Almanya’nın Göç Araştırmaları ve Kültürlerarası Çalışmalar Enstitüsü’nden (IMIS) davet aldı. DAAD ve Hans-Böckler Vakfı burslarını kazanarak sosyoloji doktora çalışmasını Osnabrück Üniversitesi’nde tamamladı. Halen Bahçeşehir Üniversitesi’nde sosyoloji profesörüdür. 2014 yılında göçün ve kentin sürekli artan önemini değerlendirerek, disiplinlerarasılığı ve takım çalışmasını daha güçlendirmek adına Bahçeşehir Üniversitesi Göç ve Kent Çalışmaları Merkezi’ni (BAUMUS) kurdu. “Türkiye’deki Diasporalar” başlıklı kapsamlı bir proje yürüttü. Son yıllarda Çerkes diasporası, Suriyeli mülteciler ve Balkan göçmenleri konularında araştırmalar yaptı. “Pandemi Sonrası Göçmenlik Deneyimleri, Ev-İş Dinamikleri ve Hane İçi İlişkiler: Göçmen Ev İşçileri Örneği” isimli TÜBİTAK projesini ve “Migration, Diversity & Governance” başlıklı AB projesini yürütüyor.

Kitabın Adı Türkiye'de Balkanlar
ISBN 9789750534539
Yayın No İletişim - 3258
Dizi Araştırma-İnceleme - 547
Alan Tarih
Sayfa 304 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 204,00 TL
Baskı 2. baskı - Haziran 2023 (1. baskı - Mart 2023)
Derleyen Ulaş Sunata
Editör Tanıl Bora
Yayına Hazırlayan İsmet Melenağzı, Begüm Hazar Keleş
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Nebiye Çavuş
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit