Ayşe Parla

1991’de Robert Kolej’den mezun olan yazar, lisans derecesini Harvard Üniversitesi’nden Magna Cum Laude Ödülü’yle, Kültürel Antropoloji alanındaki doktora derecesini ise New York Üniversitesi’nden 2005 yılında aldı. 2005-2015 yılları arasında Sabancı Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı. 2016-2018 yılları arasında Princeton’da İleri Çalışmalar Enstitüsü’ne davet edilmesinin ardından, 2018 yılı itibarıyla Boston Üniversitesi Antropoloji Bölümü kadrosuna katıldı. American Ethnologist, Citizenship Studies, Comparative Studies in Society and History, Differences,History and Anthropology, International Migration ve Public Culture gibi dergilerde vatandaşlık, göç ve aidiyet, imtiyaz ve güvencesizlik, duyguların politikası, mülksüzleştirme, soykırıma tanıklığın imkân(sızlık)ları ve ampirik kurmaca üzerine makaleleri yayımlandı. 2019 yılında Stanford Üniversitesi Yayınevi tarafından yayımlanan Precarious Hope: Migration and the Limits of Belonging in Turkey (Kırılgan Umut:Türkiye’de Göç ve Aidiyetin Sınırları) kitabı, Amerikan Antropoloji Derneği bünyesindeki Siyaset ve Hukuk Antropolojisi Derneği’nin Mansiyon Ödülü’nü kazandı.