Hafızam Çerkesçe
Çerkesler Çerkesliği Anlatıyor

Türkiye’deki Çerkeslere, “bir bilmeyene anlatır gibi kendini, Çerkesliği” anlattırıyor Ulaş Sunata. Farklı yaş ve cinsiyet gruplarından, farklı coğrafi böl gelerden, kırdan ve kentten, farklı siyasi görüşlerden Çerkes bireyler, Çerkesler ve Çerkeslik hakkındaki algılarını yansıtıyorlar.

“Çerkesliğimiz çok güzel bir şeydi yavrum... Bir büyük girince böyle, insan ayağa kalkmaz mı, mesela? Zor olan şeylerimiz de vardı tabii. Hani konuşmazdı kayınbabayla, ama geri kalanının hepsi çok güzeldi. Saygılıydı, çok güzeldi. İnsanı yorar mı, yormazdı… Bir yaşlının önünü kesmiyorduk... Şimdi unuttuk, şimdi unuttuk!” Türkiye’deki Çerkeslere, “bir bilmeyene anlatır gibi kendini, Çerkesliği” anlattırıyor Ulaş Sunata. Farklı yaş ve cinsiyet gruplarından, farklı coğrafi böl gelerden, kırdan ve kentten, farklı siyasi görüşlerden Çerkes bireyler, Çerkesler ve Çerkeslik hakkındaki algılarını yansıtıyorlar.

Yaklaşık 150 yıl önce anavatanlarından zorunlu bir göçle gelerek bir diaspora oluşturan Çerkeslerin “konma” tecrübesi, yaşadıkları mahrumiyetler... Eski-yerlilerle, Ermenilerle, Rumlarla “karşılaşmaları”… Soyluluk ve kölelik gerçeği… “At hırsızlığı” gururu… Gelenekler… Kadın-erkek ilişkileri, “büyükler”le ilişkiler ve “aşırı saygı” ahlâkı… Anlayanı belki çıksa da, çoğunlukla konuşulmaz hale gelen dil… Dinî kimlik ve Türk milliyetçiliğiyle eklemlenme meselesi… Ve bütün bunlara dair hem dayanıklılığını koruyan hem farklılaşan hafıza.

Görmüş geçirmiş bir kolektif hafızanın dökümü...

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde İstatistik lisansı ve Sosyoloji yüksek lisansını tamamladı. Sosyoloji alanında doktora yeterliliğini aldıktan sonra Almanya’nın Göç Araştırmaları ve Kültürlerarası Çalışmalar Enstitüsü’nden (IMIS) davet aldı. DAAD ve Hans-Böckler Vakfı burslarını kazanarak sosyoloji doktora çalışmasını Osnabrück Üniversitesi’nde tamamladı. Halen Bahçeşehir Üniversitesi’nde sosyoloji profesörüdür. 2014 yılında göçün ve kentin sürekli artan önemini değerlendirerek, disiplinlerarasılığı ve takım çalışmasını daha güçlendirmek adına Bahçeşehir Üniversitesi Göç ve Kent Çalışmaları Merkezi’ni (BAUMUS) kurdu. “Türkiye’deki Diasporalar” başlıklı kapsamlı bir proje yürüttü. Son yıllarda Çerkes diasporası, Suriyeli mülteciler ve Balkan göçmenleri konularında araştırmalar yaptı. “Pandemi Sonrası Göçmenlik Deneyimleri, Ev-İş Dinamikleri ve Hane İçi İlişkiler: Göçmen Ev İşçileri Örneği” isimli TÜBİTAK projesini ve “Migration, Diversity & Governance” başlıklı AB projesini yürütüyor.

Kitabın Adı Hafızam Çerkesçe
Alt Başlık Çerkesler Çerkesliği Anlatıyor
ISBN 9789750529559
Yayın No İletişim - 2927
Dizi Araştırma-İnceleme - 471
Alan Antropoloji
Sayfa 343 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 224,00 TL
Baskı 1. baskı - Ekim 2020
Yazar Ulaş Sunata
Editör Tanıl Bora
Yayına Hazırlayan Tuba Bilgin
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı Duygu Karadon
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Dizin Berkay Üzüm
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit