21. Yüzyılda Milliyetçilik
Teori ve Siyaset

Soğuk Savaş’ın sona ermesinden sonra bir yeni uyanış yaşayan milliyetçilik, 21. yüzyılda nasıl biçimlenecek, ne gibi roller oynayacak? Elinizdeki derleme, geniş bir bakış açısıyla bu sorulara cevaplar arıyor.
“Son derece değişik bağlamlarda kullanılan ‘milliyetçilik’ gibi jenerik bir terim ne tür ideal-tiplerle algılanabilir? Milliyetçiliğin krizi ve ‘ulus-devletin’ krizi arasında nasıl bir bağ kurulabilir? Hakim bir milliyetçilik, toplumun fragmantasyonunu tetikleyen ya da hızlandıran alt-milliyetçiliklere ya da her türlü çoğulluğu dışlayan askerileştirilmiş mezhebi ve/ya etnik aidiyetlere yer bırakabilir mi?”
Hamit Bozarslan

Soğuk Savaş’ın sona ermesinden sonra bir yeni uyanış yaşayan milliyetçilik, 21. yüzyılda nasıl biçimlenecek, ne gibi roller oynayacak? Elinizdeki derleme, geniş bir bakış açısıyla bu sorulara cevaplar arıyor. Bu arayışın zeminini, milliyetçiliğin yeni zamanlardaki halini ve gelecek perspektifini tartışan yetkin kuramsal analizler oluşturuyor. Kitabın geniş kısmını ise Türkiye’yle ilgili meseleleri, dar gündeme sıkışmadan, yine kuramsal bir vukufla ele alan yazılar kaplıyor: Arap baharının dalgalandırdığı Ortadoğu’da ulusal kimlikler… Kürt meselesi… Türkiye’de milli kimlik tartışmaları… Avrupa Birliği bağlamında ve Avrupa’da milliyetçilik-ırkçılık… Kapitalizmle milliyetçilik ve ırkçılığın ilişkisi… Ve elbette, milliyetçiliği ‘aşmanın’ imkânlarına dair tartışmalar…

Elçin Aktoprak ve A. Celil Kaya’nın Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde düzenledikleri uluslararası konferansın doğurduğu derlemede Elçin Aktoprak, İlker Aytürk, Tanıl Bora, Hamit Bozarslan, Martin van Bruinessen, Partha Chatterjee, Simten Coşar, Murat Çakır, Handan Çağlayan, Cuma Çiçek, Maria Holt, Joost Jongerden, A. Celil Kaya, Bahgat Korany, Will Kymlicka, Fırat Mollaer, Ephraim Nimni ve Baskın Oran’ın katkıları yer alıyor.

Kitapta yer alan bölümler
Ütopik ve Gerçek Zamanda Halk Partha Chatterjee
Geçiş Dönemi Adaleti, Federalizm ve Azınlık Milliyetçiliğinin İçselleştirilmesi Will Kymlicka
Feminizm Milliyetçilikle Karşılaştığında: Teoriden Pratiğe, Pratikten Teoriye Etik Bakışlar Simten Coşar
2010’larda Ortadoğu’da Milliyetçiliği Tartışmak Hamit Bozarslan
Pan-Arabizm: Kökleri ve Evrimi Bahgat Korany
Milliyetçilik Söylemi: Şiddetin Arap Dünyasındaki Kadınlara Etkisi Maria Holt
Uluslar, Bölgesel Azınlıklar, Demokratik Teori ve Ulusal Kendi Kaderini Tayin Hakkı Ephraim Nimni
Yeni-Irkçılık, Kapitalizm ve Postmodernlik: Farkın Dirilişi, Kent Paryalarının Öfkesi ve Irkçılığın Yeni Görünümleri Fırat Mollaer
Sağ Popülizm: Neoliberal Dönüşümün Egemenlik Aracı Murat Çakır
“Türk” Teriminin Öyküsü Baskın Oran
Muhafazakâr ve İslâmcı Söylemde Beyaz Türk Hıncı: Beyaz Türk’e Kahretmek Tanıl Bora
‘Postkolonyal’ Bir Tahayyül: ‘Yeni Türkiye’nin Yeni Ulusu Elçin Aktoprak
Post-Post-Kemalizm: Yeni Bir Paradigmayı Beklerken İlker Aytürk
Erken 21. Yüzyılda Kürt Kimlikleri ve Kürt Milliyetçilikleri Martin van Bruinessen
Siyasi İslâm ve Dönüşen Kürt Kimliği Cuma Çiçek
Kürt Ulusal Kimliği ve Siyasi Partiler: HEP’ten HDP’ye A. Celil Kaya
Pek Çok Dünyanın Sığdığı Bir Dünya?: PKK, Radikal Demokrasi ve Siyaset ile İktidarı Yeniden Düşünmek Joost Jongerden
Milli Demokratik Devrim Tezinden Demokratik Konfederalizme Kürt Hareketi ve Toplumsal Cinsiyet Handan Çağlayan

1979 İstanbul doğumlu. 2008’de “Batı Avrupa’da Ulus İnşa Süreçleri ve Ulusal Azınlık Sorunları” başlıklı teziyle Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde doktorasını tamamladı. Tezini temel alan Devletler ve Ulusları kitabı 2010 yılında basıldı. Milliyetçilik ve azınlık meseleleri üzerine çalışmaya, ders vermeye ve yazmaya devam etmektedir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır.

İlk ve orta öğrenimini Siirt’te tamamlayan Kaya, Ankara Üniversitesi SBF Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2009’da mezun oldu. “Ulus İnşa Sürecinde Etnik Partiler: Sinn Fein ve BDP” başlıklı tezle yüksek lisansını aynı bölümde tamamladı. Milliyetçilik, ulusal kimlikler, devlet inşası gibi alanlarda çalışan Kaya Ankara Üniversitesi SBF’de doktora eğitimine devam etmektedir.
Kitabın Adı 21. Yüzyılda Milliyetçilik
Alt Başlık Teori ve Siyaset
ISBN 9789750520327
Yayın No İletişim - 2367
Dizi Araştırma-İnceleme - 392
Alan Politika/Siyaset, Tarih
Sayfa 480 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 394 gr
Perakende Satış Fiyatı 163,00 TL
Baskı 1. baskı - Eylül 2016
Derleyen Elçin Aktoprak, A. Celil Kaya
Editör Tanıl Bora
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı Kazım Kızıl
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit