Elçin Aktoprak

1979 İstanbul doğumlu. 2008’de “Batı Avrupa’da Ulus İnşa Süreçleri ve Ulusal Azınlık Sorunları” başlıklı teziyle Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde doktorasını tamamladı. Tezini temel alan Devletler ve Ulusları kitabı 2010 yılında basıldı. Milliyetçilik ve azınlık meseleleri üzerine çalışmaya, ders vermeye ve yazmaya devam etmektedir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır.