"Bayağı Kalabalığız"
Üniversiteli İşsizliği

İşsizlik 21. yüzyılın ilk çeyreğinde istikrarlı biçimde artarken, “diplomalı işsizliği” de kitlesel bir olgu olarak yerleşik hale geldi. Esra Kaya, diplomalı işsizliğini bir toplumsal deneyim olarak bütün yönleriyle mercek altına alıyor. Bu deneyimin yaşa ve toplumsal cinsiyete göre nasıl yapılandığına da bakarak, geçim sorununun ötesinde çok yönlü bir tahribata yol açtığını gösteriyor.

“Diplomalı işsizliğinin küresel bir sorun olduğu ve hatta gelecekte dünyanın gündemini daha fazla meşgul edeceği aşikâr. Ancak diplomalı işsizliğini bir politik kavrayış olarak sadece ‘küresel’ ve ‘kaçınılmaz’ sorun alanları torbasına atmak, yaşanan tahribatın toplumsal ve politik sorumluluğunu örtmek anlamına da gelir. Meselenin sadece yapısallığını ve ölçeğini öne çıkaran bu nevi yaklaşımlar sonuç olarak işsizliğin tekil olarak diplomalıların sorunu olduğu kanaatini yeniden üretir.”

İşsizlik 21. yüzyılın ilk çeyreğinde istikrarlı biçimde artarken, “diplomalı işsizliği” de kitlesel bir olgu olarak yerleşik hale geldi. Esra Kaya, diplomalı işsizliğini bir toplumsal deneyim olarak bütün yönleriyle mercek altına alıyor. Bu deneyimin yaşa ve toplumsal cinsiyete göre nasıl yapılandığına da bakarak, geçim sorununun ötesinde çok yönlü bir tahribata yol açtığını gösteriyor.

Derinlemesine görüşme ve gözlemlere dayanan çalışma, işsizlik deneyiminin birçok cephesini veya aşamasını canlı bir şekilde tasvir ediyor: “Sallantılı işlerde” çalışmanın gerginliği, işten çıkarılma, iş arama ve iş görüşmesi tecrübeleri, işsiz geçen zamanın “ölü zamana” dönüşmesi... “Muhtaç ve mahçup” bir ruh haline giren işsizin fiilen ergenleştirilmesi... Sorunun yakıcı bir noktası, özellikle diplomalı işsizlerin, kendi işsiz oluşlarının suçlusu olarak görülmesi, kendilerini öyle hissetmeleri. Oysa, hiç de istisnai, bireysel bir durum değil bu. Kitabın adı, işte onların bunun bilincine varmasının ifadesi: “Bayağı Kalabalığız.”

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde sosyoloji okudu. Siyaset ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisans derecesini aldı. MSGSÜ Sosyoloji Bölümü’nde doktorasını tamamladı. Özel sektörde ve sivil toplum alanında araştırma uzmanı olarak çalıştı. Çeşitli vakıf üniversitelerinde sosyoloji, kent çalışmaları, yerel yönetimler ve araştırma yöntemleri derslerini verdi. Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen çok sayıda bilimsel nitelikli araştırma projesinde yer aldı. Bölüm yazarı ve editör olduğu kitap çalışmalarının yanı sıra gazete ve dergilerde yayımlanan makaleleri vardır. Bağımsız araştırmacı olarak saha çalışmalarını sürdürmektedir.

Kitabın Adı "Bayağı Kalabalığız"
Alt Başlık Üniversiteli İşsizliği
ISBN 9789750531712
Yayın No İletişim - 3064
Dizi Araştırma-İnceleme - 501
Alan Emek, Sosyoloji
Sayfa 263 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 30,00 TL
Baskı 2. baskı - Aralık 2021 (1. baskı - Eylül 2021)
Yazar Esra Kaya Erdoğan
Editör Tanıl Bora
Yayına Hazırlayan İrfan Eroğlu
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı Hüseyin Türk
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Baskı Sena Ofset
Cilt Güven Mücellit