Esra Kaya Erdoğan

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde sosyoloji okudu. Siyaset ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisans derecesini aldı. MSGSÜ Sosyoloji Bölümü’nde doktorasını tamamladı. Özel sektörde ve sivil toplum alanında araştırma uzmanı olarak çalıştı. Çeşitli vakıf üniversitelerinde sosyoloji, kent çalışmaları, yerel yönetimler ve araştırma yöntemleri derslerini verdi. Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen çok sayıda bilimsel nitelikli araştırma projesinde yer aldı. Bölüm yazarı ve editör olduğu kitap çalışmalarının yanı sıra gazete ve dergilerde yayımlanan makaleleri vardır. Bağımsız araştırmacı olarak saha çalışmalarını sürdürmektedir.