1 Mayıs Mahallesi
1980 Öncesi Toplumsal Mücadeleler ve Kent

Toplumsal hafızada “12 Eylül 1980 öncesi”nin simgelerinden biridir 1 Mayıs Mahallesi. O yılları devlet otoritesinin acze düştüğü bir terör ve kaos dönemi olarak görenler için, bu olumsuzluğun simgesi. 1960-1980 döneminin siyasal ve toplumsal hareketliliğinde devrimci bir durumun alâmetlerini görenler için ise, bu umudun simgelerinden biri.

Toplumsal hafızada “12 Eylül 1980 öncesi”nin simgelerinden biridir 1 Mayıs Mahallesi. O yılları devlet otoritesinin acze düştüğü bir terör ve kaos dönemi olarak görenler için, bu olumsuzluğun simgesi. 1960-1980 döneminin siyasal ve toplumsal hareketliliğinde devrimci bir durumun alâmetlerini görenler için ise, bu umudun simgelerinden biri.
Şükrü Aslan’ın incelemesi, İstanbul-Ümraniye’deki bu mahallenin öyküsünü anlatıyor: 1960’larda tipik “gecekondu” sistemi içinde oluşmaya başlayan mahalle içinde, arsa dağıtımı vd. sorunlarla ilgili çıkar çelişkileri ve mücadeleleri sonucunda gelişen siyasallaşma süreci... Bu sorunları çözümlemek için kurulan Halk Komitesi... Kendini “1 Mayıs Mahallesi” diye adlandıran mahallenin 1970’lerin siyasal kutuplaşma ortamının bellibaşlı ‘konularından’ ve çatışma alanlarından biri haline gelişi; karşılaştığı baskılar... Nihayet 12 Eylül 1980 darbesi ve mahallenin “Mustafa Kemal Mahallesi” adıyla ‘legalleşmesi’!
Türkiye’nin siyasal tarihinin 1960-1980 arasındaki canlı döneminin pek çok olgusu gibi 1 Mayıs Mahallesi de, toplumun büyük çoğunluğunca bilinmeyen son derece ilginç bir deneyimdir. Olsa olsa, yüceltici ya da -daha çok- kriminalize edici klişelerle anılır. Şükrü Aslan’ın çalışması, bu önemli deneyimi bütün boyutlarıyla aydınlatıyor. Böylelikle Türkiye’de kente göç, gecekondulaşma, kent yoksulları vb. sorunlara ilişkin, bunun ötesinde kentte toplumsal hareketlerin potansiyeline ve anlamına ilişkin bakış açısını genişleten bir kitap, elinizdeki.

Lisans eğitimini MSÜ Sosyoloji Bölümü’nde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Kentsel Enformel Sektörler” konulu çalışmasıyla yüksek lisans, “Toplumsal Mücadeleler ve Kent” konulu çalışmasıyla doktora derecesini aldı. Kent, göç ve etnisite sosyolojisi üzerine çalışan Aslan, Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerinde yayımlanmış on beş kitabın yazarı ya da derleyicileri arasında bulunmaktadır. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesidir.

Kitabın Adı 1 Mayıs Mahallesi
Alt Başlık 1980 Öncesi Toplumsal Mücadeleler ve Kent
ISBN 9789750502729
Yayın No İletişim - 1033
Dizi Araştırma-İnceleme - 171
Alan Tarih, Politika/Siyaset
Sayfa 240 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 180 gr
Perakende Satış Fiyatı 170,00 TL
Baskı 6. baskı - Temmuz 2019 (1. baskı - Ekim 2004)
Yazar Şükrü Aslan
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Editör Tanıl Bora
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Serap Yeğen
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset