Bomonti
Kentsel Dönüşüm ve Mekânın Belleği

Geniş bir saha araştırmasının ürünü olan bu çalışma, semt sakinlerinin gözünden Bomonti’nin geçmişini, bugününü ve geleceğini okumaya çalışıyor; sadece semtin değil aynı zamanda İstanbul’un da geçirdiği büyük dönüşümü sorguluyor.

İstanbul’un en eski semtlerinden biri olan Bomonti, asırlık geçmişinde sayısız dönüşüme sahne olmuş bir yerleşim yeri. Osmanlı’dan bugüne, bir yanda teneke mahallesi ve gecekonduları, diğer yanda Levanten yaşam tarzı tüm renkliliğiyle hüküm sürerken, tarihi çok eskilere dayanan büyük fabrikalar etrafında gelişen işçi yaşamı ile orta sınıf semt sakinlerinin apartman yaşantısı yan yana varlığını sürdürmüş. Bugün Bomonti, yükselen yeni rezidansları ve sunulan yeni yaşam tarzlarıyla kentsel dönüşümün tam da kalbinde yer alıyor. Bomonti Kentsel Dönüşüm ve Mekânın Belleği, Bomonti’nin geçirdiği bu dönüşümü tüm yönleriyle ele alıyor.

Derya Fırat, Bomonti Bira Fabrikası ve Bira Bahçesi’nden yola çıkıp semtin kadim belleğinin izlerini sürüyor. Egemen Yılgür, teneke mahallesinin oluşumunu ve kentsel dönüşüm karşısında mahallelinin düşüncelerini paylaşırken, Şükrü Aslan da bu eski işçi semtinin fabrikalarının, işçi yaşantısının, işçi mücadelesinin izlerini araştırıyor. Aylın Dikmen Özarslan, Bomonti’nin orta sınıf sakinlerinin gündelik hayatını ayrıntılı biçimde sergilerken, Çağlayan Kovanlıkaya da rezidanslarla gelen soylulaştırma hamlesinin hem semtin fiziksel ve sosyal yapısını nasıl dönüştürdüğünü inceliyor hem de rezidans yaşamının yeni görünümlerini ortaya koyuyor.

Geniş bir saha araştırmasının ürünü olan bu çalışma, semt sakinlerinin gözünden Bomonti’nin geçmişini, bugününü ve geleceğini okumaya çalışıyor; sadece semtin değil aynı zamanda İstanbul’un da geçirdiği büyük dönüşümü sorguluyor.

Orta ve lise öğretimini Galatasaray Lisesi’nde tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nü bitirdi. Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını ve “1980 Sonrası Türkiye’de Politik Alanda Kadınlar ve Kadın Politikası” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Toplumsal cinsiyet çalışmaları, feminist teori, Türk modernleşmesi ve Türk düşün insanları, kültürel çalışmalar konularıyla ilgilenmektedir. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Université de Paris IX Dauphine’de Siyaset Bilimi yüksek lisansını ve École des Hautes Études en Sciences Sociales-Paris’te Sosyoloji yüksek lisansını tamamladı. 2005 yılında EHESS’te, sosyoloji alanında doktora tezini savundu. Kolektif bellek, kültürel üretim alanları, gençlik sosyolojisi, göç sosyolojisi, tarihsel olay ve kuşak ilişkisi, yaşam stilleri konularında çalışan Derya Fırat, Sokağın Belleği: 1 Mayıs 1977’den Gezi Direnişine Toplumsal Hareketler ve Kent Mekânı isimli (Dipnot Yayınları, 2014) bir derleme kitabın editörlüğünü yapmıştır. Teorik Bakış dergisinin “Kapatılma” sayısını hazırlayan Fırat’ın, Cihan Erdal ile birlikte hazırladığı Devrimci bir Pusula: Gezi (Ayrıntı Yayınları, 2017) başlıklı bir derlemesi daha bulunmaktadır. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir.

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. “Geç-Peripatetik Roman Tütün İşçilerinde Ücretli İstihdam ve Politizasyon Deneyimleri” başlıklı teziyle 2014 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı’nda doktor unvanı aldı. Halen Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü’nün kadrosunda yer alan Yılgür, çalışmalarını peripatetik ve geç-peripatetik topluluklar, kent yoksulluğu, prekapitalist toplumsal dokuların kapitalist toplumlarda yeniden üretimi gibi çeşitli alanlarda sürdürmektedir.

Lisans eğitimini MSÜ Sosyoloji Bölümü’nde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Kentsel Enformel Sektörler” konulu çalışmasıyla yüksek lisans, “Toplumsal Mücadeleler ve Kent” konulu çalışmasıyla doktora derecesini aldı. Kent, göç ve etnisite sosyolojisi üzerine çalışan Aslan, Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerinde yayımlanmış on beş kitabın yazarı ya da derleyicileri arasında bulunmaktadır. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesidir.

İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra MSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktora derecesini aldı. Çalışma alanları sağlık ve tıp sosyolojisi, çocukluk sosyolojisi ve kültürel antropolojidir. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Kitabın Adı Bomonti
Alt Başlık Kentsel Dönüşüm ve Mekânın Belleği
ISBN 9789750530692
Kapak Aylın Dikmen Özarslan, 2019
Yayın No İletişim - 3004
Dizi Araştırma-İnceleme - 492
Alan Sosyoloji
Sayfa 288 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 194,00 TL
Baskı 1. baskı - Nisan 2021
Yazar Çağlayan Kovanlıkaya, Derya Fırat, Egemen Yılgür, Şükrü Aslan, Aylın Dikmen Özarslan
Editör Melike Işık Durmaz
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı Aylın Dikmen Özarslan
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Berkay Üzüm
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit