M. Melih Pınarcıoğlu

M. Melih Pınarcıoğlu ODTÜ İşletme Bölümü mezunu. Doktorasını University College London’da yerel ekonomik gelişme üzerine yaptı. University of Westminster, İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Çeşitli dergilerde yayımlanmış yazıların yanı sıra, Industrial Development and Local Change (Endüstriyel Gelişme ve Yerel Değişim) adlı bir kitabı bulunmakta. 1998 yılından itibaren ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde öğretim üyesi.