Kral Tanrı
Allah'ın Krallığı

Halil Hacımüftüoğlu, “Allah’ın Krallığı” kavramının ve tasarımının Yahudi-Hıristiyan geleneğine mahsus olmayıp İslamda da izinin sürülebileceğine dikkat çekiyor.

Gerek Kuran’da gerek rivayetlerde bahsedilen Allah, bir krala benzetilmesi bir yana, her şeyiyle; adı, namları, sanları (unvanları), sıfatları, hasletleri, değişik özellikleri, krallığı, başkenti, evi (sarayı), tahtı, bağları, bahçeleri, has bahçeleri, erzak ambarları, su sarnıçları, arşiv depoları, zindanı; kulları, köleleri/ halayıkları, işçileri, memurları, hizmetçileri, kâtipleri, ‘Yüksek Konsey’i, elçileri, habercileri, ulakları, kolluk kuvvetleri, askerleri/orduları, hafiyeleri, tebaası; vergileri, yargısı, töresi/kanunları, fermanları, adaletnameleri, törenleri... ile baştan ayağa bir kral olarak tanıtılmaktadır.”

Halil Hacımüftüoğlu, “Allah’ın Krallığı” kavramının ve tasarımının Yahudi-Hıristiyan geleneğine mahsus olmayıp İslamda da izinin sürülebileceğine dikkat çekiyor. İslamın aslî ve sahih kaynaklarında ortaya konan monarşik yapı tasarımının kapsamlı bir tahlilini yapıyor. Bu titiz çalışma, İslamî tefsir ilmiyle modern hermenötiğin ortak bir yorumbilim zeminini kurmayı denemesiyle önemli. İslam ilahiyatını sosyal bilimlerle, sosyal teoriyle ve felsefeyle -yeniden- buluşturan bir eser.

1971'de Trabzon'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu (1995). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri (Tefsir) Anabilim Dalı'nda yüksek lisans öğrenimini ve doktorasını tamamladı. (2006; 2009). İngilizce, Arapça, Yunanca ve İbranca bilmektedir. Halihazırda Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi (yardımcı doçent) olarak görev yapmaktadır. Yayımlanan kitapları: Kuran Tercümelerinde Yöntem Sorunu (İz Yayıncılık, İstanbul, 2008), Kral Tanrı-Allah'ın Krallığı (İletişim Yayınları, İstanbul, 2011)

Üst Başlık Kral Tanrı
Kitabın Adı Allah'ın Krallığı
ISBN 9789750509278
Kapak Görseli Firdevs Cenneti Kapısı, Yazıcıoğlu Muhammed, Muhammediye
Yayın No İletişim - 1636
Dizi Araştırma-İnceleme - 268
Alan Felsefe
Sayfa 280 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 235 gr
Perakende Satış Fiyatı 150,00 TL
Baskı 2. baskı - Temmuz 2017 (1. baskı - Ağustos 2011)
Yazar Halil Hacımüftüoğlu
Editör Tanıl Bora
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Nurgül Şimşek
Düzelti Canan Güzel
Dizin Cem Tüzün, Burcu Tunakan
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset