Halil Hacımüftüoğlu

1971'de Trabzon'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu (1995). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri (Tefsir) Anabilim Dalı'nda yüksek lisans öğrenimini ve doktorasını tamamladı. (2006; 2009). İngilizce, Arapça, Yunanca ve İbranca bilmektedir. Halihazırda Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi (yardımcı doçent) olarak görev yapmaktadır. Yayımlanan kitapları: Kuran Tercümelerinde Yöntem Sorunu (İz Yayıncılık, İstanbul, 2008), Kral Tanrı-Allah'ın Krallığı (İletişim Yayınları, İstanbul, 2011)