"Allah, Vatan, Soy, Milli Mukaddesat"
Türk Milliyetçiler Derneği (1951-1953)

Türk sağının geniş aile fotoğrafı ve milliyetçi-muhafazakâr ideolojinin bereketli bir tarlası…
Allah, Vatan, Tarih, Dil, Anane, Sanat, Aile, Ahlâk, Hürriyet ve Millî Mukaddesat esaslarına dayanan Türk milliyetçiliğini işlemek, Türk milletini meydana getiren unsurları muhafaza etmek ve bütün milliyetçileri teşkilâtlandırmak…” 1951’de kurulan Milliyetçiler Derneği’nin gayesi böyle açıklanmıştı. Bu dernek sadece 1953’e kadar, kısa bir süre faaliyet gösterdi. Fakat Türkiye’de milliyetçi-muhafazakâr söylemin inşası açısından kurucu bir rol oynadı.

Milliyetçiler Derneği, Türkçüler, Anadolucular ve her çeşit muhafazakâr milliyetçi çevrenin, aralarındaki husumetleri askıya alarak bir araya geldiği bir platform. Örneğin Nurettin Topçu, Nihal Atsız, Nur talebelerinin “ağabeylerinden” Bekir Berk, hamasi şair Arif Nihat Asya, Remzi Oğuz Arık, DP milletvekilleri Sait Bilgiç ve Tahsin Tola vd. hep buradadır. Onları birbirlerine bağlayan tutkal, Kemalist tek parti rejimiyle hesaplaşma ve elbette anti-komünizmdir. Hedefleri, resmî ideoloji olarak milliyetçiliğin eksenini etno-kültürel temelde muhafazakâr bir eksene kaydırmak... Dernek, bu yönelimiyle milliyetçimuhafazakâr veya milliyetçi-mukaddesatçı bireşimin subasmanını oluşturdu. Özellikle anti-komünizmin güdümünde, milliyetçiliğin hamasileşmesinde, ajitatifleşmesinde ve popülerleşmesinde de biley taşı işlevi gördü.

Türk sağının geniş aile fotoğrafı ve milliyetçi-muhafazakâr ideolojinin bereketli bir tarlası…
1980 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Nevşehir’de tamamladı. 2003 yılında Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde yüksek lisans; 2011 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora eğitimini tamamladı. 2011 yılından bu yana Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.
Kitabın Adı "Allah, Vatan, Soy, Milli Mukaddesat"
Alt Başlık Türk Milliyetçiler Derneği (1951-1953)
ISBN 9789750520051
Kapak İsa Yusuf Alptekin’in Türk Milliyetçiler Derneği Genel Merkezi ve Ankara Şubesi’ni ziyareti, 1952 (Altan Deliorman, Abdülkadir Donuk, İsa Kocakaplan, Türklük Mücahidi İsa Yusuf, Türk Edebiyat Vakfı Yayınları, İstanbul 1991)
Yayın No İletişim - 2344
Dizi Araştırma-İnceleme - 386
Alan Politika/Siyaset, Tarih
Sayfa 264 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 223 gr
Perakende Satış Fiyatı 182,00 TL
Baskı 1. baskı - Temmuz 2016
Yazar Murat Kılıç
Editör Tanıl Bora
Yayına Hazırlayan Mehmet Ali Sargın
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Dizin Emre Bayın
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit