Bir Zümre, Bir Parti
Türkiye'de Ordu

Ordu, Türkiye siyasetinde bilinen ağırlığının yanısıra, iktisadi alanda da OYAK ile doğrudan, savunma sanayii ile de dolaylı olarak hayli etkin bir öznedir. Bu güç, Türkiye toplumunun tarihsel-kültürel kimlik tasavvurundaki militer değerlerden beslenmiş ve orduyu kurum olarak -halen de sürmekte olan- hegemonik konumuna getirmiştir. Bu konumu nedeniyle ordu hakkında nesnel-eleştirel bilgi ve yorum kanalları kıt ve kısıtlı kalmış, hattâ tabu sayılagelmiştir.

Ordu, Türkiye siyasetinde bilinen ağırlığının yanısıra, iktisadi alanda da OYAK ile doğrudan, savunma sanayii ile de dolaylı olarak hayli etkin bir öznedir. Bu güç, Türkiye toplumunun tarihsel-kültürel kimlik tasavvurundaki militer değerlerden beslenmiş ve orduyu kurum olarak -halen de sürmekte olan- hegemonik konumuna getirmiştir. Bu konumu nedeniyle ordu hakkında nesnel-eleştirel bilgi ve yorum kanalları kıt ve kısıtlı kalmış, hattâ tabu sayılagelmiştir. Ancak son yıllarda dünyada ve Türkiye’de meydana gelen köklü değişimler hem bu hegemonik konumun sarsılmasını ve sorgulanmasını zorunlu hale getirmiş; hem de bizzat ordunun kendisi de kaçınılmaz bir değişim sürecine girmiş, itilmiştir. Bu kitapta derlenen yazılar, bu değişim atmosferi ışığında, ordunun hegemonik konumunun kökenlerini, değişimin dinamikleri ve yönüne ilişkin analizleri içermektedir. Bunu yapmak, Türkiye toplumunun asırlık modernleşme tarihine, tüm tabulardan sıyrılmış olarak bakabilmenin ön koşullarından en önemlisini yerine getirmektir. Elinizdeki kitabın bu amaç çerçevesinde bir ilk adım olmasını dileriz.

Kitapta yer alan bölümler
Türk Militarizmi 1 Ömer Laçiner
Türk Militarizmi 2 Ömer Laçiner
Bir Toplumsal Sınıf Olarak Türk Silahlı Kuvvetleri Ahmet İnsel
Asker ve Siyaset Ali Bayramoğlu
Bir Mikro İdeoloji Olarak Militarizm Etyen Mahçupyan
Egemen İdeoloji ve Türk Silahlı Kuvvetleri Ümit Cizre
Ordu ve Milliyetçilik Tanıl Bora
Eğitimin Militarizasyonu: Zorunlu Milli Güvenlik Dersi Ayşe Gül Altınay
Türkiye’de Merkantilist Militarizm 1960-1998 Taha Parla
Kolektif Bir Sermayedar Olarak Türk Silahlı Kuvvetleri İsmet Akça
Türkiye’nin Savunma Bütçesi: Veriler ve Gözlemler Gülay Günlük Şenesen
Atatürkçülük’ten Milli Güvenlik Rejimine: 1990’lar Türkiye’sine Bir Bakış Zeynep Şarlak
Askeri Gücün Anayasal Bir Yargı Alanı Yaratması ve Yürütme Erkini Etkin Bir Şekilde Kullanması Ümit Kardaş
Ordu Dış Politikanın Neresinde? İlhan Uzgel
Ordu-Sosyalizm Ömer Laçiner
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Toplumsal Meşruiyeti Üzerine Tansel Demirel

1955’te İstanbul’da doğdu. Üniversite eğitimini Paris 1 Pantheon-Sorbonne Üniversitesi İktisat Bölümü’nde yaptı ve aynı üniversitede iktisat doktorası hazırladı. Sorbonne’da öğretim üyeliğine başladı. Daha sonra Galatasaray Üniversitesi’nde çalıştı. Türkçe yayımlanmış kitapları: Türkiye Toplumunun Bunalımı (Birikim Yayınları, 1990; İletişim Yayınları, 2019), Düzen ve Kalkınma Kıskacında Türkiye (Ayrıntı Yayınları, 1996), İktisat İdeolojisinin Eleştirisi (Birikim Yayınları, 1993), Solu Yeniden Tanımlamak (Birikim Yayınları, 2000), Neo-Liberalizm: Hegemonyanın Yeni Dili (2004), Ergenekon’a Gelmeden... (Ümit Kıvanç’la birlikte, Birikim Yayınları, 2008), Ermeni Tabusu Üzerine Diyalog (Michel Marian ile birlikte, İletişim Yayınları, 2010), Sosyalizm: Esasa, Ufka ve Bugüne Dair (Birikim Yayınları, 2010), Türkiye’de Ordu (Ali Bayramoğlu’yla birlikte, Birikim Yayınları, 2013; İletişim Yayınları, 2017), Şiddet, Siyaset ve Medenilik (Étienne Balibar, Pınar Selek ve Marie-Claire Caloz-Tschoopp (der.) ile birlikte, İletişim Yayınları, 2014).

1956 yılında Gelibolu’da doğdu. Fransa, Grenoble Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını İstanbul Üniversitesi’nde verdi. 1981 yılından 1999’a kadar, on sekiz yıl boyunca Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyeliği yaptı. Özellikle Silahlı Kuvvetler’in siyasi rolü, İslâmi hareketler, devlet sosyolojisi konularında çalıştı. 1990 yılından bu yana çeşitli dergi ve gazetelerde toplumsal ve siyasal analizler yapıyor. Sırasıyla Tempo, Power dergilerinde yazdı. Ardından Yeni Yüzyıl, Star, Yeni Binyıl, Sabah gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Halen Yeni Şafak gazetesinde yazıyor. Kitapları Türkiye’de İslâmi Hareket (Patika Yayınları - 2001) 28 Şubat: Bir Müdahalenin Güncesi (Birey Yayıncılık - 2001)

Üst Başlık Bir Zümre, Bir Parti
Kitabın Adı Türkiye'de Ordu
ISBN 9789750521560
Yayın No İletişim - 2443
Dizi Birikim Kitapları - 18
Alan Politika/Siyaset, Tarih
Sayfa 384 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 319 gr
Perakende Satış Fiyatı 244,00 TL
Baskı 2. Basım 2. baskı - Şubat 2021 (2. Basım 1. baskı - Mayıs 2017)
Derleyen Ahmet İnsel, Ali Bayramoğlu
Editör Abdullah Onay
Kapak Utku Lomlu
Dizgi Hasan Deniz
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Sezar Atmaca
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset