Zeynep Şarlak

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde lisans, aynı üniversitenin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve ardından Paris Siyasi Etüdler Enstitüsü Karşılaştırmalı Siyaset bölümlerinde yüksek lisans eğitimi gördü. Doktorasını Leiden Üniversitesi’nde tamamladı. Milli güvenlik, savunma harcamaları, yolsuzluk sosyolojisi ve finansal okuryazarlık konularında yurtiçinde ve yurtdışında araştırmaları yayımlanmıştır.