Kurtuluş Paradoksu
Seküler Devrimler ve Dinî Karşıdevrimler

Michael Walzer, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan üç bağımsız devleti, Hindistan, İsrail ve Cezayir’i ele aldığı Kurtuluş Paradoksu’nda ulusal kurtuluş hareketlerinin vaatlerini, kazanımlarını ve toplumları içerisindeki algılanma biçimleriyle birlikte paradokslarını, çıkmazlarını ve çelişkilerini de gösteriyor.

“Bahsettiğim paradoks, kurtarıcılarla, kurtarmayı hedefledikleri ve aslında kurtardıkları insanların arasındaki gerilimli ilişkiyle ilgili. Bu ilişki eşzamanlı olarak hem derin bir sempati hem de derin bir düşmanlık içerir. Sempati diyorum çünkü kurtarıcılar sadece yabancı egemenliğine karşı çıkıp onun yerini almakla kalmadılar; kendileriyle özdeşleştirdikleri erkek ve kadınların gündelik hayatlarını iyileştirmek istediler: onların olan insanları. Düşmanlık diyorum çünkü kurtarıcılar aynı zamanda aynı insanların geri kalmış, cahil, edilgen ve boyun eğmiş olarak tanımladıkları hallerinden nefret ettiler. Halklarına, onları dönüştürerek, sıkı sıkıya bağlı oldukları geleneksel dinî inanç ve pratiklerine baskın çıkarak, onları modernleştirerek yardım etmeye çalıştılar.”

Ulusu kurtaranlar, sıklıkla siyasetin bugününü etkilemiş, sembolik anlamlar edinmiş ve toplumlarının siyasi kültürü üzerinde belirleyici olmuştur. Kurtarıcılar-kurtarılanlar arasındaki ilişki, bilhassa devletleşmiş ulusal kurtuluş hareketleri söz konusuysa, siyaseten ciddi bir gerilim hattı oluşturmuş, bu hareketler ve partiler farklı toplumsal grupların çeşitli meydan okumalarıyla karşılaşmıştır. Michael Walzer, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan üç bağımsız devleti, Hindistan, İsrail ve Cezayir’i ele aldığı Kurtuluş Paradoksu’nda ulusal kurtuluş hareketlerinin vaatlerini, kazanımlarını ve toplumları içerisindeki algılanma biçimleriyle birlikte paradokslarını, çıkmazlarını ve çelişkilerini de gösteriyor. Toplumların dünyevi ve ilerlemeci “vizyon”larla nasıl ilişkilendiğine ve karşı hareket ürettiğine odaklanıyor. Kitap, radikal toplumsal değişim ve dönüşümleri anlamak açısından verimli bir karşılaştırmalı perspektif sunuyor.

1935 yılında New York City’de doğan Amerikalı profesörün siyaset teorisi ve ahlâk felsefesi alanlarında çok sayıda kitap ve makalesi vardır. Princeton (1962-1966) ve Harvard (1966-1980) gibi seçkin üniversitelerde siyaset bilimi, siyasi düşünceler, milliyetçilik ve siyasi tarih üzerine dersler veren Walzer, 1980’de İleri Araştırmalar Enstitüsü’ne (Princeton/New Jersey) geçmiştir ve hâlâ orada görev yapmaktadır. Otuz yılı aşkın bir süre Dissent dergisinin editörlüğünü de üstlenen yazarın The New Republic, The New York Review of Books, The New Yorker, The New York Times, Harper’s’ta ve başka pek çok mecrada üç yüze yakın makalesi yayımlanmıştır. Daha önce Türkçeye kazandırılan iki kitabı vardır: Hoşgörü Üzerine (Ayrıntı, 1998) ve Haklı Savaş Haksız Savaş: Tarihten Örneklerle Desteklenmiş Ahlaki Bir Tez (Boğaziçi Üniversitesi, 2006). A Foreign Policy for the Left (Yale University
Press) adlı kitabı 2018’de yayımlanmıştır.

Kitabın Adı Kurtuluş Paradoksu
Alt Başlık Seküler Devrimler ve Dinî Karşıdevrimler
Orijinal Adı The Paradox of Liberation
ISBN 9789750531835
Yayın No İletişim - 3073
Dizi Politika - 215
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 159 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 143,00 TL
Baskı 2. baskı - Nisan 2022 (1. baskı - Ekim 2021)
Yazar Michael Walzer
Çeviren Zeynep Şarlak
Editör Aybars Yanık
Dizi Kapak Tasarımı Utku Lomlu
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Berkay Üzüm
Dizin Berkay Üzüm
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit