Sezar Atmaca

Amatör-sportif denizcilikle ilgili birçok yayına yazar, çevirmen, redaktör, editör, yayıncı olarak emek verdi. Denizciliğin sorunlarını gündeme getirmeye, tartışmaya çalışan yazıları gazetelerde, dergilerde ve internet sitelerinde yayımlandı (Cumhuriyet kitap, Radikal, Radikal kitap, Yachting World, Yelken Dünyası, Naviga, Yacht Türkiye, Motor Boat&Yachting, Atlas).

Amatör Denizcilik Federasyonu Yayınları’ndan çıkan yayınları: Amatör Denizci Elkitabı (haz.), 2005, e-kitap, 2015; Denizcinin Günlüğü serisi, 2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010; Kısa Mesafe Telsiz Elkitabı (Tunç Tokay’la), 2009; Dümenbaşı Kartları, 2010.

Çevirileri: Yelken ve Arma Ayarları (Selahattin Erkanlı’yla), Denizler Kitabevi, 2004; Yelkenli Yatçılığa Başlarken (Elvan Şener Koralp’le), ADF Yayınları, 2011.

Kitaplarda yayımlanmış makaleleri: “Deniz Kültürü ve Amatör Sportif Denizcilik” İskeleye Yanaşan... Denizler, Gemiler, Denizciler, der. Orhan Berent-Murat Koraltürk, İletişim Yayınları, 2013; “Amatör- Sportif Denizciliğin Sorunları”, Marmara Üniversitesi, VIII. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu, Bildiriler, İstanbul Yayınları, 2016 (dijital baskı: www.turkdeniz.org).