Siyasî İdeoloji Olarak
İslâmcılığın Doğuşu

Batı etkisinin, Batıcılığın, modernliğin karşıtı sayılan, çoğu kez kendisini de öyle algılayıp sunan İslamcılık akımının tamamıyla Batılılaşma ve modernleşme sürecinin belirleyiciliği altında cereyan eden oluşumunu ele alan bir çalışma. İslamcılığın bir modern ideoloji olarak doğduğu koşullar ekseninde, 19.-20. yüzyıl dönümünde Osmanlı siyasî sahnesine çıkan ana fikir akımlarının İslam'a ve "geleneğe" bakışları...
Batı etkisinin, Batıcılığın, modernliğin karşıtı sayılan, çoğu kez kendisini de öyle algılayıp sunan İslamcılık akımının tamamıyla Batılılaşma ve modernleşme sürecinin belirleyiciliği altında cereyan eden oluşumunu ele alan bir çalışma. İslamcılığın bir modern ideoloji olarak doğduğu koşullar ekseninde, 19.-20. yüzyıl dönümünde Osmanlı siyasî sahnesine çıkan ana fikir akımlarının İslam’a ve “geleneğe” bakışları... Resmî tarihin genellikle atladığı, önemli Tanzimat aydınlarının İslam’ı algılayış tarzları.
1956 yılında İstanbul'da doğdu. 1978 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin İdari Şubesinden mezun oldu. Aynı fakültede 1986'da master, 1990'da doktora yaptı. Halen Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde çalışıyor. İslamcılığın Doğuşu, Türköne'nin SBF'de hazırladığı doktora tezidir. Yazar, Tanzimat dönemi siyasî fikir üzerine çalışmayı sürdürüyor. Sadık Rıfat Paşa'dan hareketle Tanzimat'ın ilk yılarını konu alan bir araştırmayı bitirmek üzere.
Üst Başlık Siyasî İdeoloji Olarak
Kitabın Adı İslâmcılığın Doğuşu
ISBN 9789754701814
Yayın No İletişim - 152
Dizi Araştırma-İnceleme - 29
Alan Tarih, Politika/Siyaset
Sayfa 352 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 12,96 TL
Baskı 2. baskı - Ekim 1994 (1. baskı - Kasım 1991)
Yazar Mümtaz'er Türköne
Kapak Ümit Kıvanç
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Sezar Atmaca
Dizgi Maraton Dizgievi
Cilt Sena Ofset, Şefik Matbaası
Baskı Şefik Matbaası