Türkiye'de Din ve Siyaset

Toplumbilimci olarak Mardin’in özgün yanlarından biri, dinin Cumhuriyet Türkiye’sindeki toplumsal-kültürel varlığını, tarihî ve güncel siyasî arka planıyla birlikte vukuflu ve kapsamlı biçimde tahlil eden çalışmalarıdır. Bu çizgisi, İslamcı çevrelerde referans alınmasını sağladı, ancak dinselliğe soğukkanlı bilimsel yaklaşımı yadırgandı.

Toplumbilimci olarak Mardin’in özgün yanlarından biri, dinin Cumhuriyet Türkiye’sindeki toplumsal-kültürel varlığını, tarihî ve güncel siyasî arka planıyla birlikte vukuflu ve kapsamlı biçimde tahlil eden çalışmalarıdır. Bu çizgisi, İslamcı çevrelerde referans alınmasını sağladı, ancak dinselliğe soğukkanlı bilimsel yaklaşımı yadırgandı. Kemalist aydınlar da tezlerini yadırgadıkları Mardin’i dışladılar. Bu kitap, Mardin’in ayrıksı çizgisinin önemli ürünlerini içeriyor.

Kitapta yer alan bölümler
Osmanlı Modernleşmesinden Kemalizme Din Şerif Mardin
İslamcılık: Tanzimat Dönemi Şerif Mardin
İslamcılık: Cumhuriyet Dönemi Şerif Mardin
Türkiye'de Din ve Laiklik Şerif Mardin
Ulus-Devlet: Din ve Siyaset Şerif Mardin
Modern Türkiye'de Din Şerif Mardin
Modern Türkiye'de Din ve Siyaset Şerif Mardin
Türk Devriminde İdeoloji ve Din Şerif Mardin
Bediüzzaman Said Nursi (1873-1960): Bir Tebliğin Şekillenişi Şerif Mardin
Türkiye'de Dini Sembollerin Dönüşümü Üzerine Bir Not Şerif Mardin
2000'e Doğru Kültür ve Din Şerif Mardin
Din Sorunu Yeni Bir Düzeye Ulaşırken Şerif Mardin
Din İptidailiği Şerif Mardin
Aydınlar Şerif Mardin
"Aydınlar" Konusunda Ülgener ve Bir İzah Denemesi Şerif Mardin
Tanzimat ve Aydınlar Şerif Mardin
Demokrasi ve Aydının Mesuliyeti Şerif Mardin
Aydınlarımız ve Tenkid-Tarihi Bir İzah Denemesi- Şerif Mardin
Köprü Kurmak Şerif Mardin
"Les Mandarins" ve Fransız Aydını Şerif Mardin

1927 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi’nde başladığı orta öğrenimini ABD’de tamamladı. Stanford Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü mezuniyetinin ardından lisansüstü eğitimini John Hopkins Üniversitesi’nde yaptı. 1954’te Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne asistan olarak giren Şerif Mardin, doktorasını “Yeni Osmanlıların Düşünsel Yapıtları” konulu teziyle Stanford Üniversitesi’nde tamamladı. 1964’te doçentliğe, 1969’da profesörlüğe yükseldi. 1973’te geçtiği Boğaziçi Üniversitesi’nde siyaset bilimi ve sosyoloji dersleri verdi. Yine, ABD’de Columbia ve California, İngiltere’de Oxford Üniversitesi’nde konuk öğretim üyesi olarak dersler verdi. Washington D.C.’deki American University Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyeliği yaptı ve aynı üniversite bünyesinde faaliyet gösteren İslâmî Araştırmalar Merkezi’nin başkanlığı görevini yürüttü, aynı zamanda Sabancı Üniversitesi'nde öğretim görevliliğine devam etti. Mardin, 6 Eylül 2017'de hayatını kaybetti. Mardin’in yayımlanan kitapları şunlardır: Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895-1908 (1964), Din ve İdeoloji (1969), İdeoloji (1976), Türkiye’den Toplum ve Siyaset (Makaleler derlemesi, 1990), Siyasal ve Sosyal Bilimler (Makaleler derlemesi, 1990), Türkiye’de Din ve Siyaset (Makaleler derlemesi, 1991), Türk Modernleşmesi (Makaleler derlemesi, 1991), Religion and Social Change in Modern Turkey. The Case of Bediüzzaman Said Nursi (1989) [Bediüzzaman Said Nursi Olayı / Modern Türkiye’de Din ve Toplumsal Değişim (1992)], The Genesis of Young Ottoman Thought (1962) [Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu (1996)]Türkiye, İslam ve Sekülarizm (Makaleler derlemesi, 2011). 

1956 yılında İstanbul'da doğdu. 1978 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin İdari Şubesinden mezun oldu. Aynı fakültede 1986'da master, 1990'da doktora yaptı. Halen Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde çalışıyor. İslamcılığın Doğuşu, Türköne'nin SBF'de hazırladığı doktora tezidir. Yazar, Tanzimat dönemi siyasî fikir üzerine çalışmayı sürdürüyor. Sadık Rıfat Paşa'dan hareketle Tanzimat'ın ilk yılarını konu alan bir araştırmayı bitirmek üzere.

11 Mayıs 1968 Torul (Zigana) doğumlu. Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde doçent.

Kitabın Adı Türkiye'de Din ve Siyaset
ISBN 9789754701098
Yayın No İletişim - 129
Dizi Şerif Mardin Bütün Eserleri - 8
Alan Sosyoloji, Politika/Siyaset
Sayfa 315 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 263 gr
Perakende Satış Fiyatı 235,00 TL
Baskı 22. baskı - Aralık 2021 (1. baskı - Mayıs 1991)
Yazar Şerif Mardin
Kapak Ümit Kıvanç
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Sezar Atmaca, Fatih M. Öztan
Derleyen Mümtaz'er Türköne, Tuncay Önder
Dizgi Maraton Dizgievi
Cilt Sena Ofset
Baskı Sena Ofset