Türk Modernleşmesi

Türkiye’nin modernleşme/Batılılaşma eksenindeki müzmin tartışma konularına Mardin’in yaklaşımı, modernleşme sürecini “ileri”-“geri” kutuplaşmasına indirgemiyor. Derlemede, modernleşmeyi ve farklı düşünce akımlarının modernleşmeyi algılayışlarını ele alan makaleler yanında modernleşme sürecinin gençlik, kültür, kitle, demokrasi gibi kurumsal-kavramsal çerçevelerdeki özgül izdüşümlerini, dinamiklerini tartışan yazılar yeralıyor.

Türkiye’nin modernleşme/Batılılaşma eksenindeki müzmin tartışma konularına Mardin’in yaklaşımı, modernleşme sürecini “ileri”-“geri” kutuplaşmasına indirgemiyor. Derlemede, modernleşmeyi ve farklı düşünce akımlarının modernleşmeyi algılayışlarını ele alan makaleler yanında modernleşme sürecinin gençlik, kültür, kitle, demokrasi gibi kurumsal-kavramsal çerçevelerdeki özgül izdüşümlerini, dinamiklerini tartışan yazılar yeralıyor.

Kitapta yer alan bölümler
Batıcılığın İlk Devresi Şerif Mardin
2. Mahmut Dönemi ve Tanzimat’ın İlanı Şerif Mardin
1856 Islahat Fermanı Şerif Mardin
2. Abdülhamit Dönemi Şerif Mardin
2. Meşrutiyet Dönemi Şerif Mardin
Atatürk ve Batıcılık Şerif Mardin
Atatürk’ün Ölümünden Sonra Batıcılığa Karşı Tepkiler Şerif Mardin
‘Hürriyet’ Kavramının Gelişmesi Şerif Mardin
Yeni Osmanlılar Hareketi Şerif Mardin
İslamcılığın Ortaya Çıkışı Şerif Mardin
2. Abdülhamit Devrinde Milliyetçilik Şerif Mardin
Jön Türkler Şerif Mardin
İttihat ve Terakki Şerif Mardin
Osmanlı ‘Zımni’ Sözleşmesi Şerif Mardin
Ticaret Mahkemeleri Şerif Mardin
Ceza Kanunu Şerif Mardin
‘Mecelle’ Şerif Mardin
Türk Tarihi ve Siyaset Şerif Mardin
Küçük Gelenek Şerif Mardin
Kurumlaşma ve Muhalefet Şerif Mardin
Gelir Dağılımı Kalıplarının Karşılaştırılabilirliği Şerif Mardin
Fırsat Alanı Şerif Mardin
Geleneksel Osmanlı Ekonomisi Şerif Mardin
Cumhuriyetin Deneyimi Şerif Mardin
Eğitim Şerif Mardin
Batı’nın ‘Hunharlığı’ Şerif Mardin
Yapısal Nedenler Şerif Mardin
Sorumlu Avı Şerif Mardin
Değişiklik Kavramı Şerif Mardin
Faydalı Fakat Yetersiz Şerif Mardin
Geleneksel Kültürün Yapısal Kalıntıları Şerif Mardin
Küçük Kültürün Unsurlarının Ortadan Kaldırılması Şerif Mardin
Geleneksel Seçkin Eğitiminin Yeniden Kurulamaması Şerif Mardin
Altüst Olmuş Bir Kültür Şerif Mardin
Türk Tarihi Yazımında Son Eğilimler Şerif Mardin
Kültür ve Kütle Şerif Mardin
Kütle ve Demokrasi Eğitimi Şerif Mardin
İstikbalimizdeki Kütle Problemleri Hakkında Şerif Mardin
Politikanın İnanç Muhtevası Şerif Mardin
Devrimizde Amme Felsefesi Şerif Mardin
Yeni Bir Ütopya Şerif Mardin
Türkiye’de Orta Sınıfların Üç Devri Şerif Mardin
Nasıl Bir Toplum İstiyoruz? Şerif Mardin
Türkiye’de Irkçılık Şerif Mardin
Görkemli Yapılar-Küçük Yapılar Şerif Mardin
‘Devlet Mitosu’ Şerif Mardin
Aldatıcılık Nerede? Şerif Mardin
Plan, Sendikalar ve Eğitim Şerif Mardin
Ya Aile? Şerif Mardin

1927 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi’nde başladığı orta öğrenimini ABD’de tamamladı. Stanford Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü mezuniyetinin ardından lisansüstü eğitimini John Hopkins Üniversitesi’nde yaptı. 1954’te Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne asistan olarak giren Şerif Mardin, doktorasını “Yeni Osmanlıların Düşünsel Yapıtları” konulu teziyle Stanford Üniversitesi’nde tamamladı. 1964’te doçentliğe, 1969’da profesörlüğe yükseldi. 1973’te geçtiği Boğaziçi Üniversitesi’nde siyaset bilimi ve sosyoloji dersleri verdi. Yine, ABD’de Columbia ve California, İngiltere’de Oxford Üniversitesi’nde konuk öğretim üyesi olarak dersler verdi. Washington D.C.’deki American University Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyeliği yaptı ve aynı üniversite bünyesinde faaliyet gösteren İslâmî Araştırmalar Merkezi’nin başkanlığı görevini yürüttü, aynı zamanda Sabancı Üniversitesi'nde öğretim görevliliğine devam etti. Mardin, 6 Eylül 2017'de hayatını kaybetti. Mardin’in yayımlanan kitapları şunlardır: Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895-1908 (1964), Din ve İdeoloji (1969), İdeoloji (1976), Türkiye’den Toplum ve Siyaset (Makaleler derlemesi, 1990), Siyasal ve Sosyal Bilimler (Makaleler derlemesi, 1990), Türkiye’de Din ve Siyaset (Makaleler derlemesi, 1991), Türk Modernleşmesi (Makaleler derlemesi, 1991), Religion and Social Change in Modern Turkey. The Case of Bediüzzaman Said Nursi (1989) [Bediüzzaman Said Nursi Olayı / Modern Türkiye’de Din ve Toplumsal Değişim (1992)], The Genesis of Young Ottoman Thought (1962) [Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu (1996)]Türkiye, İslam ve Sekülarizm (Makaleler derlemesi, 2011). 

1956 yılında İstanbul'da doğdu. 1978 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin İdari Şubesinden mezun oldu. Aynı fakültede 1986'da master, 1990'da doktora yaptı. Halen Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde çalışıyor. İslamcılığın Doğuşu, Türköne'nin SBF'de hazırladığı doktora tezidir. Yazar, Tanzimat dönemi siyasî fikir üzerine çalışmayı sürdürüyor. Sadık Rıfat Paşa'dan hareketle Tanzimat'ın ilk yılarını konu alan bir araştırmayı bitirmek üzere.

11 Mayıs 1968 Torul (Zigana) doğumlu. Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde doçent.

Kitabın Adı Türk Modernleşmesi
ISBN 9789754701449
Yayın No İletişim - 139
Dizi Şerif Mardin Bütün Eserleri - 9
Alan Sosyoloji, Politika/Siyaset
Sayfa 366 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 266 gr
Perakende Satış Fiyatı 234,00 TL
Baskı 28. baskı - Kasım 2021 (1. baskı - Temmuz 1991)
Yazar Şerif Mardin
Derleyen Mümtaz'er Türköne, Tuncay Önder
Uygulama Hasan Deniz
Düzelti Serap Yeğen
Dizin Fırat Deniz
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit