Türkiye'de Toplum ve Siyaset

Mardin’in yerli ve yabancı dergilerde yayımlanmış makaleleri ve yazarla yapılmış söyleşilerin sistematik derlemesinin ilk cildi, Osmanlı İmparatorluğu’ndan başlayarak sivil toplum, siyasal kültür ve sosyal yapıyı çeşitli altbaşlıklar halinde kapsamlı bir biçimde ele alıyor.

Mardin’in yerli ve yabancı dergilerde yayımlanmış makaleleri ve yazarla yapılmış söyleşilerin sistematik derlemesinin ilk cildi, Osmanlı İmparatorluğu’ndan başlayarak sivil toplum, siyasal kültür ve sosyal yapıyı çeşitli altbaşlıklar halinde kapsamlı bir biçimde ele alıyor.

Kitapta yer alan bölümler
Sivil Toplum, Siyasal Kültür ve Sosyal Yapı Şerif Mardin
Sivil Toplum Şerif Mardin
Türk Toplumunu İnceleme Aracı Olarak "Sivil Toplum" Şerif Mardin
Türk Siyasasını Açıklayabilecek Bir Anahtar: Merkez-Çevre İlişkileri Şerif Mardin
Tabakalaşmanın Tarihsel Belirleyicileri: Türkiye'de Toplumsal Sınıf ve Sınıf Bilinci Şerif Mardin
Şerif Mardin'le Din ve Devlet Sosyolojisi Konusunda Söyleşi Şerif Mardin
Atatürk ve Türk Devrimi Şerif Mardin
Atatürk Devrimlerini Hazırlayan Faktörler Şerif Mardin
Atatürkçülüğün Kökenleri Şerif Mardin
Atatürk ve Pozitif Düşünce Şerif Mardin
Yenileşme Dinamiğinin Temelleri ve Atatürk Şerif Mardin
Atatürk ve İnkılaplar Münasebetiyle Şerif Mardin
Atatürk, Bürokrasi ve "Rasyonellik" Şerif Mardin
Tanzimat Şerif Mardin
Tanzimat ve "İlmiyye" Şerif Mardin
Ali Paşa ve Hürriyet Şerif Mardin
Yeni Osmanlılar'ın Hakiki Hüviyeti Şerif Mardin
Tanzimat Fermanı'nın Manası Şerif Mardin

1927 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi’nde başladığı orta öğrenimini ABD’de tamamladı. Stanford Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü mezuniyetinin ardından lisansüstü eğitimini John Hopkins Üniversitesi’nde yaptı. 1954’te Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne asistan olarak giren Şerif Mardin, doktorasını “Yeni Osmanlıların Düşünsel Yapıtları” konulu teziyle Stanford Üniversitesi’nde tamamladı. 1964’te doçentliğe, 1969’da profesörlüğe yükseldi. 1973’te geçtiği Boğaziçi Üniversitesi’nde siyaset bilimi ve sosyoloji dersleri verdi. Yine, ABD’de Columbia ve California, İngiltere’de Oxford Üniversitesi’nde konuk öğretim üyesi olarak dersler verdi. Washington D.C.’deki American University Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyeliği yaptı ve aynı üniversite bünyesinde faaliyet gösteren İslâmî Araştırmalar Merkezi’nin başkanlığı görevini yürüttü, aynı zamanda Sabancı Üniversitesi'nde öğretim görevliliğine devam etti. Mardin, 6 Eylül 2017'de hayatını kaybetti. Mardin’in yayımlanan kitapları şunlardır: Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895-1908 (1964), Din ve İdeoloji (1969), İdeoloji (1976), Türkiye’den Toplum ve Siyaset (Makaleler derlemesi, 1990), Siyasal ve Sosyal Bilimler (Makaleler derlemesi, 1990), Türkiye’de Din ve Siyaset (Makaleler derlemesi, 1991), Türk Modernleşmesi (Makaleler derlemesi, 1991), Religion and Social Change in Modern Turkey. The Case of Bediüzzaman Said Nursi (1989) [Bediüzzaman Said Nursi Olayı / Modern Türkiye’de Din ve Toplumsal Değişim (1992)], The Genesis of Young Ottoman Thought (1962) [Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu (1996)]Türkiye, İslam ve Sekülarizm (Makaleler derlemesi, 2011). 

1956 yılında İstanbul'da doğdu. 1978 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin İdari Şubesinden mezun oldu. Aynı fakültede 1986'da master, 1990'da doktora yaptı. Halen Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde çalışıyor. İslamcılığın Doğuşu, Türköne'nin SBF'de hazırladığı doktora tezidir. Yazar, Tanzimat dönemi siyasî fikir üzerine çalışmayı sürdürüyor. Sadık Rıfat Paşa'dan hareketle Tanzimat'ın ilk yılarını konu alan bir araştırmayı bitirmek üzere.

11 Mayıs 1968 Torul (Zigana) doğumlu. Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde doçent.

Kitabın Adı Türkiye'de Toplum ve Siyaset
ISBN 9789754700589
Yayın No İletişim - 110
Dizi Şerif Mardin Bütün Eserleri - 6
Alan Sosyoloji, Politika/Siyaset
Sayfa 317 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 235 gr
Perakende Satış Fiyatı 211,00 TL
Baskı 25. baskı - Şubat 2024 (1. baskı - Ocak 1990)
Yazar Şerif Mardin
Kapak Ümit Kıvanç
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Mustafa Şahin, Fatih M. Öztan
Derleyen Mümtaz'er Türköne, Tuncay Önder
Dizgi Maraton Dizgievi
Cilt Sena Ofset, Şefik Matbaası
Baskı Şefik Matbaası