İcad Edilmiş Şehir: Ankara

İcad Edilmiş Şehir: Ankara okurun elinden tutup geçmişten günümüze uzanan başkenti farklı yönleriyle bazen tatlı tatlı, bazen de sert mizacıyla anlatıyor, etraflı bir şehir turuna çıkarıyor…

Ankara’nın geçirdiği fiziksel ve söylemsel inşa süreçlerini kurumların ve insanların hikâyelerine eşlik ederek anlatan İcad Edilmiş Şehir: Ankara bozkırın ortasındaki şehre farklı ilgi alanlarından, disiplinlerden ve açılardan bakan araştırmacıların, yazarların katkılarıyla oluşturulmuş çok sesli ve renkli bir çalışma.

Yazılarda ev içlerine de giriliyor, okullara da... Kâh tribünlerde bağırılıyor, kâh türbelerde mum yakılıyor, kâh sinema sinema geziliyor… Eski zamanlardan günümüze Ankara kurumları, iklimi, mimari biçimleri, yaşam tarzları, kültürel ve sanatsal birikimi, resmî ve sivil mimarisi, gelenekleri, inanç sistemleri, sportif etkinlikleri ve önemli kişileriyle ele alınıyor. İçinden Ankara geçen romanlar, anılar ve şiirler ihmal edilmiyor…


İcad Edilmiş Şehir: Ankara okurun elinden tutup geçmişten günümüze uzanan başkenti farklı yönleriyle bazen tatlı tatlı, bazen de sert mizacıyla anlatıyor, etraflı bir şehir turuna çıkarıyor…

Kitapta yer alan bölümler
Frigler zamanında Ankara Sevgi Gülalp
Ankara’nın taşına bak: Kentsel bellek ve süreklilik üzerine Suna Güven
Ekolojik tahribat ve kültürel çöküş: Bir şehir yaratma projesinin iflası olarak Ankara Suavi Aydın
Ankara’da çok dinli geçmişin izleri ve ziyaretgâhlar Elif Ekin Akşit
Kurmaca başkentlerin imgesel inşası: Ankara’nın mekânsal siyasası üzerine kısa notlar Güven Arif Sargın
Mustafa Kemal döneminde Ankara’nın imarı Bülent Duru
Jansen’in Ankarası için örnek bir "bahçe şehir” ya da siedlung: "Bahçeli Evler Yapı Kooperatifi”, 1934-1939 Aykut Kansu
Cumhuriyet’in ilk yıllarında Ankara’nın ticaret merkezî yapısı (1923-1933) Mehmet Tunçer
Bir Ankara markası: Ayhan Mağazası / Ayhan Sümer’le görüşme Güven Tunç
"Piknik” - Tuna Caddesi, 1/A, Yenişehir / Ankara Yalçın Ergir
Atatürk Bulvarı, Numara 141: Bulvar Palas Uğur Biryol
Elçilere layık bir başkent: Diplomasinin mekânsal boyutları ve Ankara’nın kentsel gelişimi üzerine bir inceleme Zeynep Kezer
Ankara Üniversitesi’ne doğru Ali Y. Baltacıoğlu
Cumhuriyet’in evi: Var mı, yok mu? Şengül İnce
Hayat Ayşe Kulin
Orada bir sokak vardır uzakta.... Bir zamanlar Yenimahalle’de Şükran Yiğit
Ba / Y’ol Birhan Keskin
Yeni bir başkenti yazmak: Ankara’nın edebiyatı veya edebiyatın Ankara’sı Hakan Kaynar
Yenişehir’de Bir Öğle Vakti Sevgi Soysal
Şehir ona yakışmadı: Ayaşlı ile Kiracıları’nda mekânlar ve kadınlar Levent Cantek, Funda Şenol Cantek
Ankara rüzgârında kalan kızlar Eser Köker
1960’ların Ankara’sında sanat rüzgârı Kudret Emiroğlu
Mavi Turan Tanyer
Matris, kurşun kokusu ve simit... Başkent gazeteciliğinin membaı: Rüzgârlı Sokak Funda Şenol Cantek
Ankara Radyosu ve “Milletin Sesi” Meltem Ahıska
Ankara Radyosu’nda geçmişe yolculuk: Radyo Tiyatrosu Özden Cankaya
Sinemalarımız Turan Tanyer
Sinemalar, filmler, anılar... Nejat Ulusay
Ankara futbolu: Bazen karakter oyuncusu, bazen figüran Tanıl Bora
Gençlerbirliği Tanıl Bora
Tophane’den Boşnak Mahallesi’ne, İmalât-ı Harbiye’den Ankaragücü’ne “top”un 600 yıllık hikâyesi... K. Emre Demir
Behzat Ç.: Kent, kimlik ve yerellik ekseninde bir Ankara hikâyesi Selda Tuncer
Behzat Ç. Ankara’dır Murat Sevinç
Her Temas İz Bırakır Emrah Serbes
Büyükşehir Belediyesi’nde üç dönem, üç başkan Fatma Şule Balcı
Şarkılarda Ankara Derya Bengi
Güven Parkı Can Arpaç
Anlatılardan anlatıma kapattığım şehir: Ankara Burcu Şimşek

1970 Ankara doğumlu. A.Ü. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra bir süre basın sektöründe çalıştı. Lisansüstü eğitimini Ankara Üniversitesi SBE, Gazetecilik ABD’nda tamamladı. 1994 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2010 yılından 2017 yılına kadar Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde görev yaptı. 2017’de 686 No’lu KHK ile ihraç edildi. Başlıca ilgi alanları, gazetecilik uygulamaları, iletişim sosyolojisi, kent sosyolojisi, basın tarihi, toplumsal cinsiyet çalışmaları ve sözlü tarih çalışmalarıdır. Doktora tezi, “Yabanlar ve Yerliler: Başkent Olma Sürecinde Ankara” adıyla İletişim Yayınevi tarafından 2003 yılında basıldı. 2006 yılında, yine aynı yayınevinden “Sanki Viran Ankara” adlı derleme kitabı yayımlandı. 2012 yılında ise Cumhuriyet’in Ütopyası: Ankara adlı derleme kitabı, Ankara Üniversitesi Yayınevi tarafından yayımlandı.

Kitabın Adı İcad Edilmiş Şehir: Ankara
ISBN 9789750521737
Kapak Güvenpark Anıtı’nın yapılışı (bitiş tarihi 1935)
Yayın No İletişim - 2459
Dizi Memleket Kitapları - 29
Alan Kentleşme, Çevre ve Ekoloji, Tarih
Sayfa 527 sayfa
En 150 mm
Boy 215 mm
Ağırlık 546 gr
Perakende Satış Fiyatı 185,00 TL
Baskı 2. baskı - Temmuz 2019 (1. baskı - Nisan 2017)
Önsöz Funda Şenol Cantek
Derleyen Funda Şenol Cantek
Editör Kıvanç Koçak
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit