Güven Arif Sargın

(Yard. Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü) 1986 yılında, ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisans çalışmasını, "Yerel, Ulusal ve Uluslararası Kültür Çatışmaları" üzerine, 1989 yılında, aynı üniversitede tamamladı. 1990-1996 yılları arasında, University of Wisconsin-Madison'da, "Politika, Kentsel-Çevresel Tarih ve Kuram'ı" alanında doktora çalışmasını tamamlayarak, ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nde göreve başladı. Mimari Tasarım Stüdyosu'nun yanı sıra, "Kentsel Mimarlık" ve "Politika ve Mekân" konularında yüksek lisans dersleri veren yazarın, "Nature as Space; (re)Understanding Nature and Natural Environments" başlıklı bir derlemesi bulunmaktadır. 2001 yılında yayımlanan, Şevki Vanlı, Düşünceler ve Tasarımlar adlı kitabın derleyenidir. Yazarın, Kentsel-Çevresel Dönüşüm, Politika ve Mimarlık üzerine makaleleri bulunmaktadır.