Başkent Üzerine Mekân-Politik Tezler
Ankara'nın Kamusal Yüzleri

Ankara´nın `başkent` kimliğini ve ondan öte Cumhuriyet´i, ulus-devleti simgeleyen üç meydanı: Kızılay-Ulus-Sıhhıye... 1950´lere dek, Cumhuriyet´in kamusal mekânları idi bu meydanlar... Sonra, gitgide, bir yandan trafik kavşağına dönüştürülerek depolitize edildiler, bir yandan da `öngörülmemiş`, ya da `istenmeyen` bir çoğulculuğa alan açtılar.

Ankara´nın `başkent` kimliğini ve ondan öte Cumhuriyet´i, ulus-devleti simgeleyen üç meydanı: Kızılay-Ulus-Sıhhıye... 1950´lere dek, Cumhuriyet´in kamusal mekânları idi bu meydanlar... Sonra, gitgide, bir yandan trafik kavşağına dönüştürülerek depolitize edildiler, bir yandan da `öngörülmemiş`, ya da `istenmeyen` bir çoğulculuğa alan açtılar. Ve Ankara´nın, kalabalıklara evsahipliği yapan bir başka kamusal mekânı: Yüksel Caddesi yaya bölgesi... Kentsel gündelik hayatın asli bir unsuru olan, kamusal bir mekânda `yürüme` deneyimi için mecralar açan, bu `faaliyete` biçim veren bir alan... Kızılay, Ulus, Sıhhiye meydanlarını ve Yüksel yaya bölgesini `okuyarak`, kentin, kamusal alanın, politikanın anlamlarını çözümleyen yazılar yer alıyor elinizdeki kitapta. Ankara´nın ve genel olarak kentin çoğul kamusal kimlikleri üzerine, kentsel kimlik ve `kamusal bilinç` arasındaki gerilim üzerine kuramsal bir temele yaslanan yazılar... `Başkent`te gün be gün `katedilen` mekânların tarihi, değişimi, bugünü ve muhtelif çehrelerine ilişkin tasvirler sunan bir Ankara kitabı... Aynı zamanda, politik ve kuramsal bir inceleme: mekânın politikasına dair...

Kitapta yer alan bölümler
Kamu, Kent ve Politika Güven Arif Sargın
Cumhuriyet’in Kamusal Mekanı Olarak Kızılay Meydanı Bülent Batuman
Yüksel Yaya Bölgesi’nde Yürümek Tonguç Akış
Öncü Halk Sağlığı Projelerinin Kamusal Mekanı Olarak Sıhhiye Kıvanç Kılınç
Toplum Belleğinin Ulus Meydanı Üzerinden Kurgulama Çabası İnci Yalım
Cumhuriyet Dönemi Kamusal Mekanları İçin Bir Çalışma Programı Ali Cengizkan

(Yard. Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü) 1986 yılında, ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisans çalışmasını, "Yerel, Ulusal ve Uluslararası Kültür Çatışmaları" üzerine, 1989 yılında, aynı üniversitede tamamladı. 1990-1996 yılları arasında, University of Wisconsin-Madison'da, "Politika, Kentsel-Çevresel Tarih ve Kuram'ı" alanında doktora çalışmasını tamamlayarak, ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nde göreve başladı. Mimari Tasarım Stüdyosu'nun yanı sıra, "Kentsel Mimarlık" ve "Politika ve Mekân" konularında yüksek lisans dersleri veren yazarın, "Nature as Space; (re)Understanding Nature and Natural Environments" başlıklı bir derlemesi bulunmaktadır. 2001 yılında yayımlanan, Şevki Vanlı, Düşünceler ve Tasarımlar adlı kitabın derleyenidir. Yazarın, Kentsel-Çevresel Dönüşüm, Politika ve Mimarlık üzerine makaleleri bulunmaktadır. 

Üst Başlık Başkent Üzerine Mekân-Politik Tezler
Kitabın Adı Ankara'nın Kamusal Yüzleri
ISBN 9789750500824
Yayın No İletişim - 850
Dizi Memleket Kitapları - 6
Alan Kentleşme, Çevre ve Ekoloji, Tarih
Sayfa 246 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 206 gr
Perakende Satış Fiyatı 102,00 TL
Baskı 5. baskı - Şubat 2020 (1. baskı - Kasım 2002)
Kapak Utku Lomlu
Derleyen Güven Arif Sargın
Uygulama Suat Aysu
Düzelti Serap Yeğen
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset