Tonguç Akış

(Y. Mimar, Kayseri Üniversitesi, Yozgat Kampüsü, Mimarlık Bölümü) ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nden 1998 yılında mezun olan yazar, "Gündelik Hayat ve Kentsel Mekan" konulu yüksek lisans tezini 2000 yılında aynı üniversitede tamamladı. Kamusal alan ve kent üzerine yazıları bulunan yazar, ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nde doktora çalışmalarını yürütmektedir. Yazar Kayseri Üniversitesi'nde görevlidir.