Ali Cengizkan

(Öğr. Gör. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü) ODTÜ'de mimarlık alanında lisans (1978), yüksek lisans (1981) ve doktora (2000) yaptı; 1981 yılından beri Mimarlık Bölümü'nde eğitimci ve araştırmacı olarak çalışmakta. 1994-98 yılları arasında Mimarlık Bölümü'nde Bölüm Başkanlığı yaparken, MOBBİG'in (Türkiye Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu) kurulmasına öncülük etti; bölüm içi kurumsallaşma yolunda çaba harcadı. 1980 yılından beri Türkiye'nin çeşitli edebiyat dergilerinde şiir ve deneme yayımladı; bunları on kitapta topladı; pek çok şairi Türkçe'ye çevirdi, şiirleri pek çok dile çevrildi; Türkiye Yazıları ve Yarın dergilerinin yazı kurulu üyeliği yaptı; Edebiyatçılar Derneği'nin (1992) kurucularındandır... Mimarlık Bölümü'nde lisans düzeyinde yürüttüğü tasarım stüdyosunun yanı sıra, çevresel psikoloji, çevresel sosyoloji, konut tasarımı ve konut araştırmaları konusunda, lisans ve lisansüstü düzeyde dersler verdi ve vermektedir. Konut ağırlıklı araştırmalarını sürdürüyor. 1996 yılında "Habitat İstanbul" kapsamında, Mimarlar Odası Genel Merkezi'nin desteğiyle sanatçılarla gerçekleştirdiği söyleşiler, Sanatçı Tanıklığı: Kent-Yaşam-Kültür başlığı ile kitapaştı. "20. Yüzyılda Modernleşme ve Demokratikleşme Pratiğinde Mimarlar, Kamusal Mekân ve Konut Mimarlığı" alt başlığını taşıyan "Modernin Saati" adlı makaleler kitabı da 2002 yılında yayımlanmıştır.