Şehrin Zulası
Ankara Kalesi

Tanpınar’ın söyleyişiyle, “bir iç kale, bütün ümitlerin kendisinde toplandığı son sığınak”tır. Ankara Kalesi, Ankara’da “şehir ruhu”nun kurtarılabileceği yerdir; şehrin zulasıdır…
Ankara Kalesi hakkında, tıpkı kalenin kendisi gibi dağınık, karmaşa içinde bir kitap, elinizdeki! Boy boy, çeşit çeşit yazılardan oluşuyor.
Tanpınar’ın söyleyişiyle, “bir iç kale, bütün ümitlerin kendisinde toplandığı son sığınak”tır. Ankara Kalesi, Ankara’da “şehir ruhu”nun kurtarılabileceği yerdir; şehrin zulasıdır…
Ankara Kalesi hakkında, tıpkı kalenin kendisi gibi dağınık, karmaşa içinde bir kitap, elinizdeki! Boy boy, çeşit çeşit yazılardan oluşuyor.
Güven Tunç ve Figen Özbay, kaderlerini kaleyle birlikte düşünen insanları, “Kalenin Bekçileri”ni anlattılar. Fotoğraflarla, imgelerle ve kendi kısacık sözleriyle…
Akın Atauz, kalenin -genellikle bilinenden çok daha uzun ve zengin olan- Ankara tarihi içindeki yerini ve gelişimini, iktisadî, sosyal ve etnografik boyutlarıyla, neredeyse başlıbaşına bir kitap ölçeğindeki makalesiyle ele alıyor.
Asuman Türkün ve Zuhal Ulusoy, Ankara’nın modernleşme süreci içinde şehrin Kale’yle ve Kale’nin şehirle ilişkisinin seyrini, Kale mekânının dönüşümünü inceliyorlar.
Necdet Teymur, Kale’yi “korumaya ve imar etmeye” dönük “projelendirme” çalışmalarına eleştirel yaklaşımını, bir “proje” formatında sunuyor.
Ve… Mithat Sancar ve Gürsel Korat, “kendi kalelerini”, Kale’yi nasıl bildiklerini, nasıl sevdiklerini anlatıyorlar…
1958 Erzincan doğumlu. 1980'de Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Akademisi'ni bitirdi. Gökyüzünü Arayan Mavi isimli bir öykü kitabı var.
1964 İzmit-Gölcük doğumlu. 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi M.Y.O İnşaat Bölümü'nü bitirdi. 1994 yılında AFSAD'da fotoğraf çekmeye başladı. Halen üyesi olduğu AFSAD'da pek çok ulusal fotoğraf sergilerine katıldı. 1999 yılında Bilim ve Teknik dergisinin "doğa" konulu fotoğraf sergisinde yer aldı. 2000 yılında AFSAD Yönetim Kurulu'nda Yayın Birimi Sorumlusu olarak görev yaptı. 2001 yılında Ankara Fotoğraf Atölyesi kurucuları arasında yer alarak 2002 yılında "Ankara'nın İki Yüzü" adlı çalışmanın fotoğraf sergisine katıldı.

Bafra'nın ileri gelen bir ailesinin çocuğu olarak 1967 yılında doğan Ahmet Faruk Keçeli, ilkokulu Bafra Gazi İlkokulu'nda okuduktan sonra Samsun Anadolu Lisesi'ni bitirdi. Bir süre Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne devam etti ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Çeşitli dergi ve gazetelerde yazan Ahmet Faruk Keçeli'nin "Bafra'nın Panoraması" adlı bir de çalışması bulunmaktadır. "Bafra'dan Bilkent'e: Siyasi Yazılar" kitabı yayım aşamasındadır. Keçeli Danışmanlık ve Araştırma, AFK Yayınevi ve AFK Tercüme Bürosu yöneticisi olan Ahmet Faruk Keçeli, uzun yıllar İngilizce öğretmeni olarak görev yapmıştır. İleri düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca ve Osmanlıca ve başlangıç düzeyinde Rusça bilmektedir.

1960’ta Kayseri’de doğdu. Çocukluğu ve ilkgençliği bu şehirde geçti. 12 Eylül 1980 Darbesi’yle kesintiye uğrasa da, 1985’te Ankara Üniversitesi’ndeki öğrenimini tamamladı. Çok sayıda dergi ve gazetede yazılar yayımladı, radyo oyunları, senaryolar yazdı. Yol Ayrımları adlı oyunu Devlet Tiyatroları repertuarına alındı. Kalenderiye adlı romanı 2009 Notre Dame de Sion Edebiyat Ödülü’ne değer görüldü. Film yapımcılığı, felsefe öğretmenliği ve serbest gazetecilik gibi işlerde çalışan, bazı üniversitelerde dersler veren yazar, halen Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde öğretim görevlisidir.
Gürsel Korat’ın kitapları şunlardır: Zaman Yeli (roman, 1994), Çizgili Sarı Defter (öykü, 1996), Sokakların Ölümü (inceleme, 1997), Ay Şarkısı (roman, 1998), Güvercine Ağıt (roman, 1999), Taş Kapıdan Taçkapıya: Kapadokya (inceleme, 2003), Kristal Bahçe (deneme/eleştiri, 2003), Gölgenin Canı (öykü, 2004), Kalenderiye (roman, 2008) ve Dil, Edebiyat ve İletişim (edebiyat eleştirisi, 2008).
Mithat Sancar, 1963 Nusaybin doğumlu. Diyarbakır Öğretmen Lisesi ve A.Ü. Hukuk Fakültesi mezunu. ‘‘Temel Hakların Yorumu’’ konulu teziyle 1995’te doktor, başka çalışmalar yanında ‘‘Hukuk Devleti’’ konulu teziyle de 1999’da doçent oldu. Başta Birikim olmak üzere çeşitli dergilerde çok sayıda yazısı yayımlandı. Halen A.Ü. Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi.
ODTÜ, Bouwcentrum ve Liverpool Üniversiteleri mezunu. ODTÜ Mimarlık Bölümünde profesörlük ve dekanlık yaptı. Danimarka'da Arne Jacobsen'in bürosunda çalıştı.
1957 yılında Bursa'da doğdu. Orta ve lise öğrenimini Robert Kolej'de tamamladı. Lisansını ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden aldı ve 1991 yılına kadar ODTÜ'de İngilizce okutmanlığı yaptı. Yüksek lisans ve doktora derecesini yine ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden aldı. Aynı bölümde dört yıl asistanlık yaptıktan sonra 1995 yılında Bilkent Üniversitesi Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım Bölümü'ne, 2003 yılında ise Siyaset Bilimi Bölümü'ne katıldı. Araştırma alanları arasında sanayi coğrafyası, kent rejimleri, sosyal bilimlerde metodoloji ve kadın araştırmaları bulunmaktadır.
İzmir'de doğdu. ODTÜ Mimarlık Bölümü'nden Lisans ve Yüksek Lisans dereceleri aldıktan sonra doktorasını Carnegie Mellon Üniversitesi'nde yaptı. Kısa bir süre Toplu Konut İdaresi'nde çalıştı. 1992'de girdiği Bilkent Üniversitesi, Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım Bölümü'nde 1993'ten bu yana bölüm başkanlığı yapmaktadır. 2003-2004 öğretim yılında misafir öğretim üyesi olarak Carnegie Mellon Üniversitesi'nde çalışacaktır.
Kitabın Adı Şehrin Zulası
Alt Başlık Ankara Kalesi
ISBN 9789750502163
Yayın No İletişim - 999
Dizi Memleket Kitapları - 8
Alan Tarih
Sayfa 312 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 226 gr
Perakende Satış Fiyatı 69,50 TL
Baskı 2. baskı - Temmuz 2015 (1. baskı - Mayıs 2004)
Düzelti Asude Ekinci
Kapak Suat Aysu
Yazar Güven Tunç, Figen Özbay, Ahmet Faruk Keçeli, Gürsel Korat, Mithat Sancar, Necdet Teymur, Asuman Türkün Erendil, Zuhal Ulusoy
Editör Tanıl Bora
Uygulama Esin Ece
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset