Tahire Erman

Doktora derecesini 1993 yılında City University of New York’tan aldı. Aralarında Environment and Planning A, International Journal of Urban and Regional Research, Urban Studies, Gender & Society, Women’s Studies International Forum, International Journal of Middle East Studies, Middle Eastern Studies, Environment and Behavior, Habitat International, International Journal of Turkish Studies ve Urban Anthropology dergilerinin de bulunduğu çeşitli uluslararası ve ulusal dergilerde yayımlanan makaleleri ve kitap bölümleri bulunmaktadır. 2001 yılında Urban Studies dergisi tarafından verilen en iyi makale ödülünü kazandı. 2005-2006 akademik yılında Harvard Ünivesitesi Sosyal Antropoloji Bölümü’nde Fulbright bursiyeri olarak akademik çalışmalar yaptı. Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi.