Tansı Şenyapılı

TANSI ŞENYAPILI Şehir Planlama Yüksek Lisans derecesini ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden; Bölge Bilimi Yüksek Lisans derecesini Philadelphia Üniversitesi, Bölge Planlama Bölümü'nden aldı. 1971 yılından bu yana ODTÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi. Yurtiçi ve dışında çeşitli dergi ve kitaplarda yayımlanan yazılarının yanısıra Bütünleşmemiş Kentli Nüfus Sorunu ve Gecekondu, "Çevre" İşçilerin Mekânı başlıklı kitapları var.