Savaştan Barışa Giden Yol
Atatürk-Venizelos Dönemi Türkiye-Yunanistan İlişkileri

1919’da “Megali İdea”yı gerçekleştirmek için İzmir’e çıkan Yunan ordusu, 1922’de Türk direnişi karşısında yenilip Anadolu’yu terk etmişti. Türk tarih yazıcılığı açısından “Kurtuluş Savaşı”, Yunan tarih yazıcılığı açısından ise “Küçük Asya Felaketi” olan bu olay, Ege’nin iki yakası arasındaki uçurumu giderek büyüttü. Ancak Türkiye ve Yunanistan arasında kurulacak dostluğun hem Balkanlar hem de Avrupa coğrafyası açısından ne kadar kıymetli olacağının farkında olan Mustafa Kemal ile Venizelos’un bu gidişi durdurmadaki kararlılığı, yaklaşık on yıl içinde, iki ülkeyi savaştan barışa taşıdı.
1919’da “Megali İdea”yı gerçekleştirmek için İzmir’e çıkan Yunan ordusu, 1922’de Türk direnişi karşısında yenilip Anadolu’yu terk etmişti. Türk tarih yazıcılığı açısından “Kurtuluş Savaşı”, Yunan tarih yazıcılığı açısından ise “Küçük Asya Felaketi” olan bu olay, Ege’nin iki yakası arasındaki uçurumu giderek büyüttü. Ancak Türkiye ve Yunanistan arasında kurulacak dostluğun hem Balkanlar hem de Avrupa coğrafyası açısından ne kadar kıymetli olacağının farkında olan Mustafa Kemal ile Venizelos’un bu gidişi durdurmadaki kararlılığı, yaklaşık on yıl içinde, iki ülkeyi savaştan barışa taşıdı. Savaştan Barışa Giden Yol, ülkelerinin kaderleri üzerinde büyük etkileri olan iki liderin ve diğer yöneticilerin barış için harcadıkları çabayı gözler önüne sererken, Türkiye açısından pek bilinmeyen bir noktayı merkez alarak, dönemin Yunanistan’ındaki tartışmaları da inceliyor. Özellikle Megali İdea’nın yaratıcısı Venizelos’un barışı kurmak için harcadığı çaba, ilk kez yayımlanan belgeler ve kapsamlı bir arşiv çalışmasıyla ortaya konuluyor. 1930 Türk-Yunan yakınlaşmasını, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti ve Yunanistan’ın Lozan Antlaşması sonrası ilişkilerini ortaya koyan, yakın dönem tarihimizin az işlenen konularından birine ışık tutan önemli bir çalışma.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı’nda öğretim görevlisidir. 1994 yılında aynı okulda Yunan Dili ve Edebiyatı’nı (Eski Yunan ve Latin dilleri) bitirmiş, 1995 yılında YÖK’ün Çağdaş Yunan Dili’nde yüksek lisans yapmak üzere Yunanistan’a (Atina Üniversitesi’ne) gönderdiği ilk öğrenci olmuştur. İki ülkenin tarihlerini nasıl algıladıkları, Türk-Yunan tarih yazıcılığında “öteki”, mübadele, göç ve Türk-Yunan edebiyatı konusunda araştırmalar yapmaktadır. Bilgi Üniversitesi tarafından yayımlanan Yeniden Kurulan Yaşamlar adlı kitapta “Yunan Düzyazınında 1922 ve Zorunlu Göç” bölümünü yazmış, Yunaca’dan Türkçe’ye çeşitli kitap ve makaleler çevirmiştir.
Kitabın Adı Savaştan Barışa Giden Yol
Alt Başlık Atatürk-Venizelos Dönemi Türkiye-Yunanistan İlişkileri
ISBN 9789750504839
Yayın No İletişim - 1212
Dizi Tarih - 43
Alan Tarih
Sayfa 192 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 161 gr
Perakende Satış Fiyatı 43,00 TL
Baskı 2. baskı - Şubat 2017 (1. baskı - Mart 2007)
Yazar Damla Demirözü
Editör Kıvanç Koçak
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Serap Yeğen
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset