İstanbul'u Doyurmak
Gıda İaşesinin Politik Ekonomisi

Osmanlı döneminde İstanbul’un iaşesine ilişkin birincil kaynakları, tarihî, antropolojik ve coğrafi çalışmaları kullanarak gıda sisteminin özelliklerini belirleyen Türkkan, bu sistemin 19. yüzyıldaki çözülüşünü takip ederek Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan geniş bir tarihsel süreçte gıda rejiminin son derece etraflı bir analizini yapıyor. 1980’lerden itibaren gündelik hayatta/ ekonomide yaşanan dönüşüm ve değişimlerin, neoliberal politikaların, küreselleşmenin, sermaye piyasalarının, tedarik zincirlerinin izini sürerek İstanbul’un nasıl doyurulduğunun/doyduğunun günümüzdeki dinamiklerine daha yakından bakıyor.

İstanbul, yüzlerce yıl Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapmış, günümüzdeyse Türkiye’nin finansal kalbi olan, tarihî, kültürel ve ekonomik açıdan her zaman önemli bir şehir. Candan Türkkan, İstanbul’u Doyurmak’ta “iaşe”nin, iktidarın kendini var etme araçlarından biri olduğu tespitinden hareket ediyor; söz konusu tespitin yüzyıllar içinde bu toprakların kendine has ekonomi politiğiyle nasıl dönüşüp ne gibi sosyal ve siyasi sonuçlar yarattığını ele alıyor.

Osmanlı döneminde İstanbul’un iaşesine ilişkin birincil kaynakları, tarihî, antropolojik ve coğrafi çalışmaları kullanarak gıda sisteminin özelliklerini belirleyen Türkkan, bu sistemin 19. yüzyıldaki çözülüşünü takip ederek Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan geniş bir tarihsel süreçte gıda rejiminin son derece etraflı bir analizini yapıyor. 1980’lerden itibaren gündelik hayatta/ ekonomide yaşanan dönüşüm ve değişimlerin, neoliberal politikaların, küreselleşmenin, sermaye piyasalarının, tedarik zincirlerinin izini sürerek İstanbul’un nasıl doyurulduğunun/doyduğunun günümüzdeki dinamiklerine daha yakından bakıyor. Üstelik hem farklı bir gıda sistemi hem de farklı bir gıda rejimi vaat eden “karşı hareketleri”, alternatif yaklaşımları da ihmal etmeyerek.
İstanbul’un olduğu kadar Türkiye’nin de gerek tarihini gerek iaşe kültürünü, değişen beslenme politikalarını anlamak için çok önemli bir kaynak.

“(...) gıdanın nasıl üretildiğinin, hangi gıdaların üretil- diğinin, üretim yerlerinden tüketim noktalarına nasıl taşındıklarının, nerede ve nasıl alınıp satıldıklarının, onları kimlerin işleyip tükettiğinin, tüm bunların siyasi sorular olduğunu ve dolayısıyla siyasi bünyenin nasıl tesis edildiğinin, egemenle tebaa arasındaki ilişkinin doğasının –kimin, kimi, nasıl yönettiğinin ve bu yönetimin neyi gerektirdiğinin– göstergeleri olduklarını savunuyorum.”
CANDAN TÜRKKAN

Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları’nda öğretim üyesi. Massachusetts Üniversitesi’nden Siyaset Bilimi doktorasını aldı. Şu aralar Özyeğin’de geleceğin şeflerine gıda ve sürdürülebilirlik, Türkiye tarımının dertleri, gıda tedarik zinciri sorunları, küresel gıda hareketlerini anlatıyor. Ayrıca nekroekonomi ve yaşama hakkı, İstanbul’un alternatif gıda ağları, kır-kent ilişkisi ve kırsal kalkınma üzerine de araştırma projeleri yürütüyor.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/candanturkkan
Twitter: https://twitter.com/candanturkkan
Website: http://candanturkkan.com

Kitabın Adı İstanbul'u Doyurmak
Alt Başlık Gıda İaşesinin Politik Ekonomisi
Orijinal Adı Feeding Istanbul: The Political Economy of Urban Provisioning
ISBN 9789750535147
Kapak “309 senesinde Kağıthane’de mekteplere verilen ziyafetler: Ziyafet sofrası” - “1.200 kişi için hazırlanmış büyük bir ziyafet masası” (Abdullah Fréres, 309/1891-1892, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi - II. Abdülhamit koleksiyonu)
Yayın No İletişim - 3307
Dizi Ruhun Gıdası Kitaplar - 15
Alan Yemek Kültürü
Sayfa 238 sayfa
En 160 mm
Boy 230 mm
Perakende Satış Fiyatı 169,00 TL
Baskı 1. baskı - Temmuz 2023
Yazar Candan Türkkan
Çeviren Candan Türkkan
Dizi Editörü Güzin Yalın
Editör Kıvanç Koçak
Kapak Suat Aysu
Kapak Tasarımı Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Oben Üçke
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit
Ruhun Gıdası Kitapları Seti
Ruhun Gıdası Kitaplar: Mutfağın ve yemeğin toplumsal, tarihsel, kültürel yönlerine dair bir dizi.