Funda Şenol

Kolpa (Düzelti)
Soğuk ve Temiz (Düzelti)
Telef (Düzelti)
Uyku Sersemi (Düzelti)