Birikim Sayı 354 - Ekim 2018
Geçen ayın birikimi
Ömer Laçiner
"Sağım, solum, önüm, arkam..."
Ahmet İnsel
5-9
Sağdan sola "popülizmler"
Popülizm
Bilge Yabancı
9-21
Avrupa'nın çeperinde popülizm: Türkiye, Doğu Avrupa ve Balkanlar'da çoğunluk iktidarlarının otoriterlik stratejileri
Alphan Telek
21-32
Sol popülizme karşı sol-dönüşüm ve prekarya
Tanıl Bora
32-38
Kemal Tahir'de 'halk'ın 'karanlık' yüzü: "Düşene de vurmayınca...Kime vuracaksın bu dünyada!"
Bahar Başer
38-50
Henio Heyo'yla Meksika'da sol popülizm üzerine bir söyleşi: Meksika için bir dönemin sonu mu yoksa eski siyasi kültürün bir devamı mı?
Eric Fassin
50-57
Stratejik bir seçim: Sol veyahut popülizm
Toygar Sinan Baykan
57-68
Pierre Ostiguy ile söyleşi: "Aydınlık ve karanlık yönleriyle popülizm ne tür katkılar sunabilir?"
Orhan Gafarlı
68-74
Rusya'da popülizm - Putin versus Navalny
Gençlik ve toplum
Sencer Turunç
93-96
Sınıfsallık nezaretinde Apaçiler
Rejim
Serdar Tekin
74-84
Diktatörlük kuramına bir katkı: Ernst Fraenkel ve İkili Devlet
Emek hareketi
Tanıl Bora
84-93
Emek Çalışma Topluluğu üyeleriyle emek hareketinin gidişatı üzerine bir söyleşi: "Küçümsenmeyecek bir eylem performansı..."