Birikim Sayı 340 - Ağustos 2017
Geçen ayın birikimi
Ahmet İnsel
3-8
Hukuksuzluk ve istibdat
Türkiye'nin siyasi haritası
Oğuz Işık
8-26
Üç farklı düzeyde Türkiye'de benzeşme, ayrışma dinamikleri
Emek ve sınıflar
Özdeş Özbay
26-38
Beyaz yakalı çalışanların İstanbul'da ortaya çıkan yeni kolektif eylem repertuvarı
Alpkan Birelma
38-50
Feyda Sayan-Cengiz ile söyleşi: Başörtüsü tartışmalarında işçi sınıfından kadınların yokluğu ve özgünlükleri üzerine
İktidar
Hüseyin Köse
50-60
Ahlâksal bir anormalite olarak çoğunluk ve ortalamanın "tecrübeli bilgeliği" üzerine: Sera toplumunda çöl olmak
Ulus Baker'i anarken
Özen B. Demir, Adem Yıldırım
60-73
Bedensel kesişmeler, yarılmalar, dağılmalar: Beden ve felsefe üzerine bir tartışma
Darbe
Naman Bakaç, Ferhat Korkmaz
73-98
Bana darbeni söyle, sana derginin kim olduğunu söyleyeyim (I)
Mülteciler
Yasemin Karadağ
98-106
Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki geri kabul anlaşması: Çözüm mü, çözümsüzlük mü?
Edebiyat
Bülent Aksoy
106-117
Altmış yıl sonra Nurullah Ataç'ın düşündürdükleri
Kitap eleştirisi
Xezal Nizam Karaağar
117-128
Türkiye ideolojisi: Cereyanlar