Birikim Sayı 312 - Nisan 2015
Geçen Ayın Birikimi
Ömer Laçiner
3-5
Bir imkân olarak HDP
Ahmet İnsel
5-7
Medenileşmenin gereği olarak soykırımla yüzleşmek
1915 - 100. yıl
Sema Kaygusuz
8-11
Karganın gömdüğü Habil
Sanem Su Avcı
12-17
Ermeni'nin hançeri, paranoyak arzu
Fırat Aydınkaya
18-26
Sıradan Kürtlerin Ermeni Soykırımı'na iştiraki meselesi
Adnan Çelik
27-32
Hafıza rejiminde yeni bir alan: 1915, Kürtler ve edebiyat
Kerem Ünüvar
32-44
"Anlatınca kimse inanmasın!"
Çanakkale
Suavi Aydın
45-58
"Çanakkale Ruhu 2015"
Emek hareketi
Demet Şahende Dinler
59-66
Bir zanaat olarak örgütlenme pratiği
Mihrican Zorlu
67-74
Neo-Taylorist emek denetiminin bir aracı olarak işkolu sendikaları ve işçi sınıfı otonomisi
Devrim Duman
78-80
Birkaç örnek olay: Zor zamanlarda işçi sınıfı mücadelesi
İslamcılık: Necip Fazıl
Tanıl Bora
81-91
Başlangıçta Necip Fazıl vardı: Necip Fazıl'ın ideolojisi: "Yabancı ideolojiler, anti-komünizm, avam, "idrak soyluları", faşizm
Barış Özkul
92-96
Necip Fazıl poetikasında şiir ve "müsbet bilgiler dünyası"
İktidar
Loic Wacquant, Aksu Akçaoğlu (Çeviren)
97-106
Sembolik iktidarın izinde: Bourdieu'nün Devlet Soyluları'na giriş notları
Yaşar Kemal
Didem Atayurt, Vahap Erden
107-112
Tek kanatlı bir kuş