Birikim Sayı 306 - Ekim 2014
Geçen Ayın Birikimi
Ömer Laçiner
3-9
Zifiri Karanlığında IŞİD
Suriye, Irak ve "İslam devleti"
Seda Altuğ
9-24
IŞİD ve benzerlerine dair
Kürt hareketi
Arzu Yılmaz
24-33
Kürt siyasal hareketi - bir durum muhasebesi: Barışı örgütlemek
Bir portre: Ahmet Davutoğlu
Ömer Turan, Sevgi Adak
33-42
Restorasyon hareketinin başbakanı: Ahmet Davutoğlu
Orta Sınıf
Sinan T. Gülhan
42-56
Orta sınıfı anlamaya dair bir metod önerisi ve ekonomi politik mülahazalar (1): Orta sınıfı niçin öldüremeyiz?
Aslı Vatansever
56-70
İntihar süsü verilmiş cinayet: Prekaryanın intiharı
Barış Özkul
70-78
Orta sınıflar: Kuruluştan filistenizme
Derviş Aydın Akkoç
78-83
Orta sınıfın kültürel dünyası: İnceltilmiş kabalık
Mehmet Atlı
83-87
Kürt orta sınıfların mekânsal teşekkülü: Diyarbakır Diclekent'in dönüşümü örneği: Ortaokuldan terklerin orta sınıf çocukları
Hakan Bıçakcı
87-90
Orta sınıfın park sorunu
Sırma Altun
90-96
Çin'de orta sınıf tartışmalarına bir bakış
Geçmişle hesaplaşma
Ayşe Devrim Çıngı Başterzi
96-104
Yurtta savaş, dünyada savaş hüküm sürerken barışma ihtimalinin ruh hali üzerine notlar: Yan yana, bir arada
ABD'de isyan
Emre Sencer
104-110
Irk, politika ve adalet üçgeninde Ferguson olayları
Anma
Ayşe Buğra
110-112
Sencer Divitçioğlu, işi "muamma çözmek"