Toplum ve Bilim Hakkında

1977’den beri yılda üç sayı çıkan Toplum ve Bilim, üniversite dergilerinin kalıcı olamadığı veya dağıtımının sınırlı kaldığı ülkemizde, toplum bilimleri alanında referans kaynağı olarak kurumlaştı. Dergi, toplum bilimlerindeki kuramsal gelişmeleri, yeni tartışmaları özgül bağlamlar çerçevesinde özgün yorumlarla sunuyor. Türkiye’nin toplumsal yapısının çeşitli veçheleriyle ilgili incelemeler de Toplum ve Bilim’de yer buluyor. Kitap eleştirisi, kitap tanıtımı ve yabancı dergi tanıtımı bölümleri, uluslararası literatürle ilgili bilgilendirici bir işlev görüyor. 1993’ten itibaren dergi, her sayısında belirli bir konuda odaklaşarak dosya düzeni izliyor. Toplum ve Bilim, toplum bilimleri alanındaki gelişmelere, dünya bilgilerinin ve Türkiye’nin toplumsal yapısının çeşitli yönlerden tahliline erişmek için başlıbaşına bir kütüphanedir... Toplum bilimleri alanında çalışan öğrencilerle akademisyenler için “şart” olan Toplum ve Bilim, bu konulara meraklı “profesyonel” okurlar için de değerli bir kaynak.