Birikim Sayı 309-310 - Ocak/Şubat 2015
Geçen Ayın Birikimi
Ömer Laçiner
3-7
Şimdiden AKP sonrası için
Aleviler
Besim Can Zırh-Mehmet Ertan
7-15
Sunuş
Markus Dressler, Yakup Pekön (Çeviren)
15-20
Türk doksa siyaseti: Alevilerin heterodoks olarak ötekileştirilmesi
Sema Aslan
20-23
Aşk, güven ve samimiyet
Erdal Gezik
23-27
Bu 'yol' nereden gelir? Anadolu Aleviliğinin başlangıcını aramak
Aleviler, siyasi şiddet ve toplumsal bellek
İlhami Algör
27-32
Kendini yalana itersin...
Bilgin Ayata-Serra Hakyemez, Barış Özkul (Çeviren)
32-43
AKP'nin yeni hakikat rejiminde Erdoğan'ın Dersim özrü: Kurbanı katile dönüştürmek
Alevilik, Alevi hareketi, siyaset
Mehmet Ertan
43-57
Örtük politikleşmeden kimlik siyasetine: Aleviliğin politikleşmesi ve sosyalist sol
Kerem Öktem
57-65
Alevilerin siyasal katılımının dönüşümü: 1950-1973
Mehmet Ertan-Besim Can Zırh
65-70
CHP Bursa milletvekili Aykan Erdemir ile söyleşi: "Alevifobi ile antisemitizm arasında örtüşme var"
Seçil Aslan
70-80
İktidarın sınırlarında Aleviliği anla(t)mak...
Besim Can Zırh
80-92
Alevi diasporası: Yeniden haricileşen dahili bir mahrem olarak Alevilik
Deniz Coşan Eke
92-99
Almanya'daki Alevi örgütlenmesi ve kazanımları
Kürt Aleviler-Alevi Kürtler
Haydar Karataş
99-108
Aleviler ile Kürtleri birbirinden uzaklaştıran o "tuhaf" korku!
Ahmet Kerim Gültekin-Uğur Yeşiltepe
108-120
Dersimli Alevilerin makus talihi mi? Dersim (Alevileri) için yeni fırsatlar mı?
Kadın ve Alevilik
İlkay Kara
120-126
İnançta ve toplumsal yaşamda, Alevilikte Kadın Konferansı'nın ardından: Sahiden eşit miyiz?
Aleviler, kent ve göç
Kelime Ata
126-137
Bir Alevi mahallesinin siyasallıktan dinselliğe tarihsel seyri: Sivas Ali Baba Mahallesi
Devlet ve Aleviler
Selim Sezer (Çeviren), Elise Massicard
137-143
Alevi sorununun hukukileştirilmesi ve AİHM'in rolü
Murat Borovalı-Cemil Boyraz
143-148
AKP'nin Alevi açılımı: Aleviliği tanım(lam)ak
Melek Zorlu
148-157
AKP hükümetinin Alevi politikası odağındaki Dersim'de cami ve cemevi projesi girişimi
İslamcılık, muhafazakârlık ve Alevilik
Kâzım Ateş
157-166
"Aleviliği sizden öğrenecek değilim": AKP ve dışlamanın yeni mekanizması
Asım Öz
166-180
1960'ların İslamcı dergilerinde Aleviliğin ele alınışı üzerine bir tahlil denemesi
Tanıl Bora
180-187
Türk sağı nazarında Alevi: üç fragman
AKP iktidarı ve rejim
Fethi Açıkel
187-193
Post-muhafazakârlık, melankolik öfke ve AKP'nin restorasyon ideolojisi
Nagehan Tokdoğan
193-202
Asırlık temkinin sonu: Türkiye'de İslami muhafazakârlığın pathosu
Behlül Özkan
202-208
Abdülhamit'in ruhunu beklerken: Restorasyon, medeniyet ve Davutoğlu