Birikim Sayı 393-394 Ocak-Şubat 2022
Geçen ayın birikimi
Ömer Laçiner
3-6
Önümüzdeki düğüm
Liberalizm ve neoliberalizm
Tanıl Bora
6-16
Nilgün Toker’le söyleşi: Liberal değerler ve liberal kalamayan liberaller...
Ahmet İnsel
16-22
Liberalizm, anti-liberalizm ve sol
Pelin Ayan Musil
22-30
Küresel liberalizmin demokratik olamama hali ve bu durumun Türkiye’ye yansımaları
Polat S. Alpman
30-41
Türk liberalliği ve liberalizmin özgürlük anlayışı karşısında Türkiye solu
Süreyyya Evren
41-44
Mutlak politik doğruculuk çağı ve sol liberalizm
Özgür Emrah Gürel
44-52
Siyasal liberalizm veya muhafazakâr modernite: Şerif Mardin”in politika felsefesi üzerine eleştirel bir başlangıç denemesi
Ertuğrul Kaan Yıldırım
52-63
Liberalizm mi, “merkezi ihya” projeleri mi?
Aybars Yanık
63-74
AKP iktidarı sonrası liberal ideolojide yeni arayışlar
Sercan Çınar
74-81
“Based yani liberal”’: Twitter’ın liberal charları
Aybars Yanık
85-91
Burak Bilgehan Özpek’le söyleşi: “Türkiye liberallerinin ergen bir haklılık çabasından kurtulmalarının anlamlı bir tarafı var”
Gül Berna Özcan
85-92
Neoliberalizm ve ahlâk
Şükrü Argın
92-106
Neoliberalizm ve/veya devr-i sermaye
Tanıl Bora
106-110
Neoliberalizmden çıkışı düşünmek: Keynes-Polanyi çözümü
Sol
Halûk Sunat
110-120
Slavoj Žižek ve kıyamet günleri komünizmi
Kapitalizm
Haluk İnanıcı
120-134
Facebook’un Metaverse’ünden Stanislaw Lem’in Real’ine gelecek üzerine
Osmanlı tarihi
Ergun Aşçı
134-152
Ali Fuat Bilkanla söyleşi: Osmanlı, din ü devlet ve iktidar