Türkiye'de Laiklik ve İslâm

Elinizdeki kitap, Türkiye’de laiklik ve sekülerleşme süreçlerinin İslâm ile ilişkisini Menemen Olayı ve Malatya Hadisesi gibi vakalar, Türkçe ezan, Alevilik ve Said Nursî hakkındaki tartışmalar üzerinden dönemin gazete ve dergilerine de mercek tutarak takip ediyor. Türkiye’de hâlâ devam eden ve “fay hattı” niteliğindeki bir tartışmanın çıkış noktalarını ve daha önemlisi toplumsal ve siyasi sonuçlarını detaylarıyla ortaya koyuyor.

“Kemalist laiklik dünyevi (seküler) bir dünya görüşü olmaktan ziyade, dini devlet eliyle yeniden şekillendirmeyi hedefleyen bir ideolojidir. Bu amaçla üzerine dayandığı İslâm söylemi, özel alana ait, aydınlanmış, rasyonel ve milli bir ‘Türk İslâm’ı’ karşısında siyasi, bağnaz, hurafelere dayalı ve yabancı (Arap) kültürü etkisinde bir ‘gerici İslâm’ (irtica) karşıtlığını temel alır. İslâm’ın bu şekilde bir zıtlık temelinde kavramsallaştırılması, Türkiye’de erken Cumhuriyet ile çok-partili demokrasi dönemleri arasında laiklik ideolojisi açısından önemli bir sürekliliğe işaret eder. Bununla birlikte tek-parti iktidarının sona ermesi laiklikle ilgili önemli söylemsel dönüşümlerin yaşandığı yeni bir dönemin başlangıcını oluşturur.”

Türkiye toplumunun kültürel çatışma eksenlerinden birinin laiklik meselesi üzerinde yükselen ihtilaftan kaynaklandığı söylenir. Laikliğin, daha doğrusu sekülerleşme sürecinin sınırları (devlet laik olabilir veya laiklik özel alanın konusudur, şahsidir) bu çatışmanın öznelerini de tayin eder. Bu tartışmalar elbette yalnızca laikliğin anlamına dair değildir; devlet, toplum, modernite/modernleşme kavrayışlarına ve dinin kamusal alandaki rolüne doğru genişleyebilir.

Elinizdeki kitap, Türkiye’de laiklik ve sekülerleşme süreçlerinin İslâm ile ilişkisini Menemen Olayı ve Malatya Hadisesi gibi vakalar, Türkçe ezan, Alevilik ve Said Nursî hakkındaki tartışmalar üzerinden dönemin
gazete ve dergilerine de mercek tutarak takip ediyor. Türkiye’de hâlâ devam eden ve “fay hattı” niteliğindeki bir tartışmanın çıkış noktalarını ve daha önemlisi toplumsal ve siyasi sonuçlarını detaylarıyla ortaya koyuyor.

1973’te Afyonkarahisar’da doğdu. 1997’de Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını Londra Üniversitesi SOAS’ta, doktora çalışmasını ise Leiden Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Bölümü’nde tamamladı. 2005-2008 yıllarında Utrecht ve Leiden Üniversiteleri’nde lisans ve yüksek lisans dersleri veren Azak, 2008-2009 akademik yılında, “Europe in the Middle East - The Middle East in Europe” programı kapsamında Berlin’de misafir araştırmacı olarak bulundu. 2010’dan bu yana İstanbul Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olan Azak, Türkiye siyasi tarihi, siyasi düşünceler tarihi, toplumsal cinsiyet gibi alanlarda dersler veriyor

Kitabın Adı Türkiye'de Laiklik ve İslâm
Orijinal Adı Islam and Secularism in Turkey
ISBN 9789750527593
Kapak Zeki Faik İzer, “İnkılâb Yolunda”, 1933 (176,5 cm x 237 cm)
Yayın No İletişim - 2842
Dizi Araştırma-İnceleme - 460
Alan Tarih, Politika/Siyaset
Sayfa 328 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 242,00 TL
Baskı 1. baskı - Kasım 2019
Editör Aybars Yanık
Yazar Umut Azak
Çeviren Ayten Alkan
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Salih Kızıl
Dizin Berkay Üzüm
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit