Birikim Sayı 376 - Ağustos 2020
Geçen ayın birikimi
Ömer Laçiner
3-7
Son etaba girilirken
Türler arası ilişkiler nasıl dönüşüyor?
Funda Dörtkaş
7-10
Türler arası ilişkilerin dönüşümü
Aslı Biçen
10-17
Bitkileri adıyla çağırmak
Emek Erez
31-35
Başka türlerle ilişkilenmek, kopan bağı tamir etmek: “Güneşin dağla dayanışması gibi”
Emine Ayhan
35-48
Kafka’nın “Akademi İçin Bir Rapor’unda Dönüşüm
Asuman Susam
48-54
Başka hayvanlar ve canavarlar
Filiz Mungan
54-59
İnsan nedir?: İnsan ile hayvan arasındaki şeffaflaşan sınırlar
Özde Çakmak (Çeviren), Eva Meijer
59-70
Melankolik hayvan: Depresyon ve hayvanlık üzerine
Emrah Altındiş
17-31
Salgının gölgesinde insan, doğa ve mikroplarla ilişkimiz
Sosyalizm
İrem Taşçıoğlu
70-80
Solun Melankolisi’nin melankolisi: Freud, Benjamin ve iki Lenin imgesi üzerinden eleştirel bir değerlendirme
Deniz Durdu
80-93
Nesnel ve tarihsel gerçekliğin gerekliliği olarak devrim: Antonio Gramsci’nin mutlak tarihsiciliği
"Devlet geleneği"
Ayşe Çavdar
93-110
Dumrul’un öksüz ve yetimleri (IV): Devlet kompleksi - Dumrul’un köprüsünden köprünün Dumrul’una
Yoksulluk
İpek Şahinler
110-114
“Yoksul queer çalışmaları” nedir?
Kötülük problemi
Selim Rumi Civralı
114-134
Kötülük problemi: Eksik, radikal ve sıradan olan