Birikim Sayı 395 - Mart 2022
Geçen ayın birikimi
Ömer Laçiner
3-8
2023’e doğru
İktidar
Osman Özarslan
8-15
Avcının dili ve kuşların dili
İlkay Kara
15-24
Avukat neyi savunur?
Sol düşünce ve felsefe
Özlem Gülçiçek
24-32
Malumattan bilgiye
Halûk Sunat
32-49
Bir Ulus Baker okuması: Freud’un psikanalizi, Spinoza’nın felsefesi ve “yaratma” edimi
Xezal-Nizam Karaağar
49-57
Kapital, cehennem ve hegemonya savaşları
Dünya
Cevdet Kadri Kırımlı
57-73
ÇKP 100 yaşında: Çin tamam, sıra dünyada
Seda Altuğ
73-83
Yazılanlar ve yazılmayanlar: Suriye’nin son 10 yılına dair
Hafıza politikası
Murat Bergi
83-91
Bir bellek mücadelesi mekânı olarak Yassıada
A. Safa Dallı
91-101
Yassıada’dan Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na Yeni Türkiye
Edebiyat
Kurtuluş Cengiz, Özgür Emrah Gürel
101-114
Liberal ironiste duyulan hınç: Orhan Pamuk nefretinin dayanılmaz çekiciliği
Öznur Unat
114-121
Nezihe Meriç edebiyatı: "Ben öykücüyüm"
Kürt kimliği
Sami Özbil
121-128
Kürt rönesansının önemli bileşeni olarak Erivan Radyosu