Geçen Ayın Birikimi
Ömer Laçiner
3-6
Orta Sınıf Ergenliğe -Vasiye- Mahkûm mudur?
Nagehan Tokdoğan
7-13
MHP Kurultayı'nın Ardından: Malumun İlamı mı, Krizin İfşası mı?
Sena Akalın
14-16
İspanya, Latin Amerika ve Geçmişle Hesaplaşma
Sol: Geçmiş ve Gelecek
Görkem Özizmirli
17-26
Eski Defterler: 1936 Sovyet Anayasası Üzerinden Sol Tahayyül ve Eleştiri Kabiliyetine Dair...
Ferdan Ergut
27-33
Ekim'i Yorumlamak
Erdoğan Özmen
34-39
Sola Saldırmak
Gökhan Birdal (Çeviren), Eric Heroux
40-47
Post-Anarşi Repertuvarı
10. Yılında AKP
Besim Can Zırh
48-55
Yerelden Merkeze Erdoğan İktidarının 10. Yılında Türkiye'de Cemevleri Sorunu
Can Kakışım
56-61
Bir Alt Emperyal Serüven Olarak Yeni Osmanlıcılık
Eğitim ve Toplum
Deniz Yükseker, Fatoş Gökşen, Ayşe Alnıaçık
62-71
4+4+4 Yasası: Eğitimin Kalitesizliğini, Sosyo-Ekonomik Eşitsizlikleri ve Cinsiyet Ayrımını Derinleştirme Modeli mi?
Melike Koçak
72-82
Bir Yok Etme Aracı Olarak Edebiyat Eğitimi
Melike Koçak
72-82
Bir Yok Etme Aracı olarak Edebiyat Eğitimi
Sol İlahiyat
Yasin Durak
83-91
Sol İlahiyat Tartışmalarındaki Metin-Merkezci Yaklaşımlar Üzerine Bir Deneme: Tanrının Kahkahaları
Polat S. Alpman
92-101
Sol İlahiyat Bağlamında Sol, İlahiyat ve İslamcılık İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme: Kutsanması Geciktirilmiş Bir Deneyimin Değeri
Kitap Eleştirisi
Funda Şenol Cantek
102-104
Her “Hal“de Feminizm