"Yaban"lar ve Yerliler
Başkent Olma Sürecinde Ankara

Ankara’nın, Cumhuriyet Türkiyesi’nin başkenti olarak yeniden kuruluşu, tutkularla ve sancılarla yüklü bir süreçti. Yeni Türk ulusunun inşasının söylemsel modeli ve bir nevi sergi mekânı idi, Ankara. Halkı vatandaşa dönüştürme projesinin, Batılılaşma, modernleşme, medenileşme ülkülerinin sosyal şantiyesi idi…

Ankara’nın, Cumhuriyet Türkiyesi’nin başkenti olarak yeniden kuruluşu, tutkularla ve sancılarla yüklü bir süreçti. Yeni Türk ulusunun inşasının söylemsel modeli ve bir nevi sergi mekânı idi, Ankara. Halkı vatandaşa dönüştürme projesinin, Batılılaşma, modernleşme, medenileşme ülkülerinin sosyal şantiyesi idi…

Bu kitap, “bozkır kasabasından başkent yaratma” mitolojisinin ulus-devlet kuruluşundaki işlevine ilişkin bir kuramsal analiz çerçevesinde, bu mitolojinin berisindeki çelişkileri, sosyo-psikolojik çalkantıları irdeliyor.

Ulusun “Babası” olarak Mustafa Kemal’in şehirde bir disiplin fantazisi yaratan varlığı ve insanların kendilerini O’nun sürekli gözetimi altında algıladıkları bir şehir hayatı… Ankara’yı, İstanbul’la zıtlık içinde tahayyül etmenin moral karmaşaları… Medenileşme arzusu ile aydın despotizminin yol açtığı tepkiler arasındaki gerilim… Ankara’nın eski halkını “yabani taşralılar” olarak gören “yeni/zoraki Ankaralılar” – onları “yaban dışarlıklılar” olarak gören yerliler…

L. Funda Şenol Cantek, edebiyatımızdaki “Ankara” imgeleri ve dönemin basını yanında, eski Ankaralıların bu “modernleşme” tecrübesine ilişkin hatırlamalarına başvurarak, son derece canlı bir tasvir koyuyor ortaya.

1970 Ankara doğumlu. A.Ü. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra bir süre basın sektöründe çalıştı. Lisansüstü eğitimini Ankara Üniversitesi SBE, Gazetecilik ABD’nda tamamladı. 1994 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2010 yılından 2017 yılına kadar Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde görev yaptı. 2017’de 686 No’lu KHK ile ihraç edildi. Başlıca ilgi alanları, gazetecilik uygulamaları, iletişim sosyolojisi, kent sosyolojisi, basın tarihi, toplumsal cinsiyet çalışmaları ve sözlü tarih çalışmalarıdır. Doktora tezi, Yabanlar ve Yerliler: Başkent Olma Sürecinde Ankara adıyla İletişim Yayınevi tarafından 2003 yılında basıldı. 2006 yılında, yine aynı yayınevinden Sanki Viran Ankara adlı derleme kitabı yayımlandı. 2012 yılında  Cumhuriyet’in Ütopyası: Ankara adlı derleme kitabı, Ankara Üniversitesi Yayınevi tarafından yayımlandı. 2014'te Kenarın Kitabı: "Ara"da Kalmak, Çeperde Yaşamak; 2017'de ise İcad Edilmiş Şehir: Ankara adlı derlemeleri aynı yayınevinden çıktı. Kuaför salonlarında toplumsal cinsiyet ilişkilerinin nasıl kurulduğunu ele alan Aynanın Önünde, Cımbızın Ucunda: Kuaför Kitabı adlı derlemesi de 2017'de yayımlandı.

Kitabın Adı "Yaban"lar ve Yerliler
Alt Başlık Başkent Olma Sürecinde Ankara
ISBN 9789750501869
Yayın No İletişim - 949
Dizi Memleket Kitapları - 7
Alan Tarih
Sayfa 373 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 277 gr
Perakende Satış Fiyatı 239,00 TL
Baskı 5. baskı - Aralık 2021 (1. baskı - Kasım 2003)
Yazar Funda Şenol
Kapak Utku Lomlu
Editör Tanıl Bora
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Serap Yeğen
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset