Ahmet Abbas

Aylak Adam (Düzelti)
Aylaklar (Düzelti)
Babalar ve Oğullar (Düzelti)
Barbar Düğünler (Düzelti)
Hayat Çizgisi (Düzelti)
Kader Üçgeni (Düzelti)
Karanlıkta Kahkaha (Düzelti)
Kültür (Düzelti)
Medya Dünyası (Düzelti)
Olduğu Gibi (Düzelti)
Şehir Düştü (Düzelti)
Siyah Beyaz (Düzelti)
Siyasî Günlük (Düzelti)
Taamüden Cinayet (Düzelti)
Yaban (Düzelti)
Zoraki Diplomat (Düzelti)