Ahmet Abbas

Aylak Adam (Düzelti)
Aylaklar (Düzelti)
Barbar Düğünler (Düzelti)
Hayat Çizgisi (Düzelti)
Kader Üçgeni (Düzelti)
Karanlıkta Kahkaha (Düzelti)
Kültür (Düzelti)
Medya Dünyası (Düzelti)
Mrs. Dalloway (Düzelti)
Olduğu Gibi (Düzelti)
Siyah Beyaz (Düzelti)
Siyasi Günlük (Düzelti)
Şehir Düştü (Düzelti)
Taamüden Cinayet (Düzelti)
Yaban (Düzelti)
Zoraki Diplomat (Düzelti)