Ahmet Abbas

Aylak Adam (Düzelti)
Aylaklar (Düzelti)
Barbar Düğünler (Düzelti)
Hayat Çizgisi (Düzelti)
Kader Üçgeni (Düzelti)
Karanlıkta Kahkaha (Düzelti)
Kültür (Düzelti)
Medya Dünyası (Düzelti)
Mrs. Dalloway (Düzelti)
Olduğu Gibi (Düzelti)
Şehir Düştü (Düzelti)
Siyah Beyaz (Düzelti)
Siyasi Günlük (Düzelti)
Taamüden Cinayet (Düzelti)
Yaban (Düzelti)
Zoraki Diplomat (Düzelti)