Serbest Fırka Hatıraları

Cumhuriyet döneminin ilk "güdümlü muhalefet" deneylerinden biri olan Serbest Cumhuriyet Fırkası üzerine yazılmış eserlerin azlığı, yeni yetişen kuşakların, yakın tarihin bu "yapay" demokrasi girişiminin ilginç serüveni hakkında yeterli bilgi edinmesini engellemektedir.

Cumhuriyet döneminin ilk "güdümlü muhalefet" deneylerinden biri olan Serbest Cumhuriyet Fırkası üzerine yazılmış eserlerin azlığı, yeni yetişen kuşakların, yakın tarihin bu "yapay" demokrasi girişiminin ilginç serüveni hakkında yeterli bilgi edinmesini engellemektedir. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın başkanı Ali Fethi Okyar'ın Serbest Cumhuriyet Fırkası Nasıl Doğdu? Nasıl Feshedildi? adlı anılarının yanı sıra, Ahmet Ağaoğlu'nun partinin kuruluşu ve çok kısa süren ömrü hakkında bilgileri içeren Serbest Fırka Hatıraları birinci elden kaynaklar olarak bilinmektedir. Düşünce ve siyaset hayatımızın önemli isimlerinden olan Ahmet Ağaoğlu (Agayev) uzun yıllar İttihat ve Terakki'nin merkezi umumi üyeliğinde bulunmuş, mütareke yıllarında Malta'ya sürülmüş, Türk Ocağı'nın kuruluşuna katılmış ve Türkiye'de Türkçülük hareketinin öncülüğünü yapmıştır. 1930'da Atatürk'ün emriyle Fethi Okyar, Nuri Conker ve Tahsin Uzer gibi kişilerle Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurucuları arasında yer alan Ahmet Ağaoğlu, Serbest Fırka Hatıraları'nda yakın dostu Fethi Bey'le partinin kuruluş aşamalarını, tartışmalarını, Gazi'nin kuruluşa ilişkin çabalarını, parti üzerinde yapılan bütün hesapları altüst eden ünlü "İzmir Hadiseleri"ni, İnönü ve çevresinin oyunlarını, TBMM'de SCF'ye yapılan hücumları ve partinin feshini anlatmaktadır. Oğlu Samet Ağaoğlu'nun önsözleriyle birlikte yayımlanan bu hatıralar, yakın tarihimizin saklı kalmış gerçeklerini öğrenme konusunda önemli bir kaynak sayılmaktadır.

1869 yılında, Karabağ'ın Şusa bölgesinde doğdu. Batı'da öğrenim gören ilk Azerbaycan Türkleri arasında yer alır. Hayatının çeşitli dönemlerinde profesyonel gazetecilik ve akademisyenlik yaptı ve siyaset alanında aktif olarak faaliyet gösterdi. Siyasal yaşamında ve yazılarında Batı uygarlığının bütünüyle benimsenmesi gereğini, Türkçülüğü ve liberal düşünceyi savundu. İrşad, Terakki, Fuyuzat gazetelerini yayımladı. İttihad ve Terakki'nin yayın organı olan Şura-yı Ümmet'e yazılar yazdı. Ağaoğlu, Batılı parlamenter düzene yakınlığını belirtmiş ve "bütüncü" toplumsal anlayışlara karşı, Batılı anlamda "birey" özgürlüğüne dayalı toplumsal ve iktisadi görüşleri savunmuştur. Gazete yazılarını topladığı Devlet ve Fert (1933) adlı kitabı ve bir ütopya denemesi olan Serbest İnsanlar Ülkesinde (1930) bu açıdan önem taşır. 19 Mayıs 1939'da İstanbul'da öldü.Kitabın Adı Serbest Fırka Hatıraları
ISBN 9789754703962
Yayın No İletişim - 253
Dizi Anı - 15
Alan Çağdaş Türkiye Edebiyatı
Sayfa 256 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 219 gr
Perakende Satış Fiyatı 179,00 TL
Baskı 4. baskı - Şubat 2021 (1. baskı - Haziran 1995)
Yazar Ahmet Ağaoğlu
Dizi Kapak Tasarımı Utku Lomlu
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hasan Deniz
Düzelti Ahmet Abbas
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset