Gençay Gürsoy

1939’da Oltu’da doğdu. 1956’da Kars Lisesi’ni, 1963’te İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Aynı fakültede 1970’te nöroloji dalında uzman, 1975’te doçent, 1981’de profesör oldu. 1983’te 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasası ile üniversiteden uzaklaştırıldı. 1984’te “Aydınlar Dilekçesi” davasında yargılandı ve beraat etti. 1990’da Danıştay kararı ile üniversitedeki görevine döndü. 2002-2010 arasında İstanbul Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği başkanlığını yaptı. Barış Girişimi, Barış Bloku, Yurttaş Girişimi çalışmalarında yer aldı. 2016’da “Barış Akademisyenleri” davasında yargılandı, iki sene üç ay hapse mahkum oldu. 2020’de AYM kararıyla yeniden yargılandı ve beraat etti. Çeşitli yazılarının toplandığı Bir Resimaltı başlıklı kitabı 1991’de Broy Yayınları tarafından yayımlandı.